Николай Златанов: Антикризисните мерки предложени от Община Казанлък са своевременни

Златанов изрази мнение, че при разходването на средствата трябва да бъдат подпомогнати най – засегнатите групи, като в същото време се запазят бюджетът на Общината и нейните финансови възможности, за да може тя да изпълнява своите основни функции.
Председателите на групи в Общинския съвет приеха предложението на Николай Златанов, и в дните, които остават до края на тази седмица са насрочени заседания на постоянните комисии, за да бъдат разгледани предложените мерки, а също така и материалите, които до момента са постъпили в Общинския съвет.
Комисията по икономика, бюджет и финанси ще разгледа присъствено предложените от Общинска администрация мерки. Останалите комисии, както и за предходната сесия, ще разгледат материалите неприсъствено.
Предстои мерките да бъдат гласувани на предстоящата сесия на Общинския съвет в Казанлък, която трябва да се проведе до 15 април.