Николай Златанов: Нека за нас да говорят другите

Господив Златанов, измина още един мандат на Общинския съвет в Казанлък под Ваше председателство, каква е Вашата оценка за този мандат?

Класическият отговор е, че трябва да оставим за нас да говорят другите. Аз мога да дам само една лична оценка. Този Общински съвет беше почтен. Нямаше нито един скандал с общински съветник, с едно малко изключение в края на мандата, но така или иначе никой не беше замесен през тези четири години в някакво обвинение. Доколкото си спомням, няма нито една входирана жалба срещу  действия на общински съветник – незаконно или неморално действие.

Как работиха групите  в този Общински съвет?

Имаме пет групи общински съветници. Четири от групите работихме в единодействие, особено с групата „ Експерти за Казанлък”.  Естествено групата на БСП като опозиция е длъжна да ни критикува, нормално е, вероятно и ние като минем в опозиция ще бъдем толкова критични. Не смятам, че критиките им бяха конструктивни, предложенията направени от тях са нищожни на брой. В този смисъл смятач, че Общинският съвет работеше много добре. Естествено, не в пълно единомислие, винаги е имало различия, но като цяло сме подкрепяли идеите на Общинска администрация. Напоследък чувам обвинения, че ОбС работи заедно с Общинска администрация. Смятам, че това е напълно нормално. Тази е била моята политика през последните два мандата. Няма нищо по – лошо от това Община и ОбС да бъдат в конфронтация, защото това не води до нищо добро за гражданите, а и за самата Община. Както в клетвата на кмета, така и в клетвата на общинските съветници основно задължение е да работим за интересите на жителите на община Казанлък.

Комисиите на Общинския съвет как работиха? Всъщност, една основна част от работата на местния законодателен орган се извършва именно в тях.

Няма случай, в който да не е проведено заседание на комисия, поради липса на кворум. С други думи, всички съветници бяха много отговорни. Дебатите, в действителност, се провеждаха много повече по време на заседанията на комисии, отколкото по време на сесии в Общинския съвет, защото след като всеки е изразил становище, в залата, на заседанието на ОбС просто трябва да се проведе едно гласуване. Комисиите имаха натовареност според предмета на действие на всяка една от тях. Комисиите по устройство на територията, по бюджет и финанси, по приватизация и по разпореждане с общинска собственост бяха най – натоварените. Отлична е моята оценка за работата на всички комисии.

Ако трябва да определите някои от взетите от ОбС решения като изключително важни и полезни за жителите на общината, кои са те? Въпреки че всички решения касаят именно тях, за тяхно добро и улеснение са.

Решенията са многобройни и ми е трудно да разгранича първия от втория мандат, тъй като много от нещата по европейските проекти са започнати в края на първия мандат, а са довеждани до край във втория мандат. Но всеки един от жителите на община Казанлък може да се докосне до парковете „ Розариум” и „ Тюлбе”, които бяха обновени, до велоалеята, която беше изградена между Казанлък и Енина. Бизнесът може да каже какво важно значение имат съоръженията свързани с европейските директиви за опазване на околната среда. Никой бизнес не може да съществува, без да има създадена среда, визирам пречиствателната станция, претоварната станция, които да позволят развитието на един голям бизнес. В този смисъл, може би десетките градинки, които Общината изгради са също значимо постижение. За асфалтиране само през този мандат сме вложили 14 милиона лева собствени средства и 4 милиона и 400 хиляди от Правителството като сме асфалтирали повече от 136 улици в града и близо 222 улици в населените места.

Последната програма, по която работихме беше „ Обновяване на градската среда” за близо 5 милиона и половина, с които променихме изцяло облика на жк „ Изток”. Всички живеещи там знаят какво беше. Подменихме изцяло водопровода и канализацията, асфалтира се, направиха се игрища, градинки.

В този мандат трябва да подчертаем, че Казанлък се нареди срез 39-те големи общини – отличници. Тези общини се сдобиха с възможността директно да получават средства по европейските програми, без да се конкурират с другите общини. През този мандат получихме 19 милиона лева общо по програмата за обновяване на градската среда.

По националната програма за саниране успяхме да санираме 19 жилищни сгради. В момента и до края на тази година в община Казанлък няма да има нито една детска градина, училище и ясла, които да не са санирани. Това наистина е един много голям успех.

Успех е и Техническият колеж, който бе разкрит в Казанлък. Много мандати се е работило върху тази тема и успяхме да я финишираме успешно. С всички разговори с бизнеса, с бъдещи инвеститори, всеки един когато започне да слага на канатр плюсовете и минусите, основният плюс е наличието на колежа, който ще им осигури техническите кадри, от които те имат нужда. Появи се и голям италиански инвеститор, като първите въпроси бяха свързани с кадрите. При наличието на Техническия колеж и Механотехникума, когато обяснихме на този инвеститор за дуалното обучение, че учениците още от средното училище влизат в предприятията и получават практически познания, това според мен, беше голям плюс и наклони везната в полза на Община Казанлък.

Новата сграда на Музея на розата бе открита съвсем на границата на двата ни мандата. Това е нещо, което ми носи удовлетворение от това, че съм бил председател на ОбС, защото утре мога да заведа внуците си и да им кажа, ето това го направихме ние. Защото действително, ако не беше Администрацията, госпожа Стоянова, това нямаше да се случи, тази сграда се създаде със средства от Правителството. Иначе, нямаше да може да бъде построен този Музей на розата.

Археологическото ни наследство – могилите „ Хелвеция” и „ Грифони” в този мандат бяха реставрирани, консервирани и социализирани. Предстои реализацията на проекта „ Светът на траките”, по който ще получим между 6 и 8 милиона лева. Там ще продължим една много важна идея, да  свържем тракийските гробници с Казанлък чрез велоалея. Дългогодишна наша идея е, да могат гостите на Казанлък, с колелета, рикши или други средства да обиколят всички гробници в Долината, защото те все пак са отдалечени една от друга и не е удобно да бъдат посещавани пеша. Ако успеем едно свързване с велоалеи, за туристите ще бъде много по – лесно и по –интересно.

По проекта за интегриран градски транспорт сме осигурили близо 3 милиона 700 хиляди лева. Това включва закупуването на 7 електробуса, изграждане на няколко спирки, информационна система, която ще ни указва до колко минути предстои да пристигне автобусът от всяка една от линиите. Ще бъдат асфалтирани и пътища. Част от проекта е асфалтиране на бул. „ Розова долина” от централния светофар до околовръстния път, в посока военния завод. Проектът е в процес на реализация, за съжаление, на обществената поръчка за доставка на електромобилите, от явилите се двама кандидати, единият обжалва и в момента нещата са в съда. Да се надяваме, че скоро ще приключи това, за да можем да продължим. Градът има нужда от тези електробуси, особено през зимата.

Предстои саниране на Поликлиниката. В предния мандат около 6 милиона лева бяха вложени в МБАЛ „ Д-р Христо Стамболски”. Болницата блести, да се надяваме, че ще имаме лекари и политика, която да ги задържи, да им даде достатъчно средства, за да  могат гражданите на петте общини, които тя обслужва, да получават необходимото им медицинско обслужване. Така че, след тези 6 милиона в болницата, предстои усвояването на 1 милион и половина за Поликлиниката.

Какво свършихте на прага на този мандат, но не успяхте да довършите и предстои това да бъде реализирано в следващия мандат?

Ремонтът на надлеза, който е една много важна транспортна връзка за Казанлък е един такъв проект. Имаме около 1 милион 200 хиляди лева осигурени от Правителството и толкова от агенция „ Пътна инфраструктура”. Средствата са налице, предстои избор на изпълнител. Да се надяваме, че наесен или напролет ще започне реконструкцията и на този обект. Важно е казанлъчани да разберат, че този ремонт ще създаде временни неудобства, но смятам, че когато си заслужава и знаем защо, би трябвало да сме търпеливи, защото ще се наложи да се ползват други маршрути.

Другият много сериозен проект, свързан с бъдещето на града е пътната връзка, която ще позволи слизането от околовръстния път на пътя за Овощник. Товае дългогодишен проблем на Казанлък, защото всички тирове, които вризат в т.нар. промишлена зона,трябва да минат едва ри не през центъра, да обиколят града, за да могат да влязат и да излязат. Имаме одобрението на Агенция „ Пътна инфраструктура”, имаме проектна готовност, проведени са отчуждителни процедури и вероятно трябва този обект да се включи в бюджета на Агенцията за 2020 година и да бъде реализиран и този проект.

Много важно за село Копринка и любителите на колоезденето. След като преди месеци реализирахме велоалеята от Казанлък към Овощник и Розово, в момента имаме изработен проект за възстановяване на стария път към язовир „ Копринка”. Въпреки, че трасето е сравнително късо, като изпълнение е трудно, защото в страни на пътя няма банкет. Проектът предвижда варианти с и без велоалея. Трасето е много начупено и в ниската му част се налага изграждане на сериозно съоръжение, в смисъл, че в момента няма ширина за велоалея и трябва по цялото протежение да се изгради насип. В този слъчай проектът излиза около 3 милиона и половина, което е една много сериозна сума за Казанлък. На практика това е сума, дори по – голяма от тази, която ще използваме за надлеза. Но така или иначе се работи в тази насока, надявам се, че в следващия мандат, който и да е в управлението на града, ще продължи тези усилия, за да бъде реализиран този проект. Той пък е свързан със здравословния начин на живот на казанлъчани, които ще имат възможност да ходят до язовира пеша, с колелета.

Неведнъж бяхте упреквани от опозицията в ОбС през този мандат, че едва ли не Община Казанлък е разпродала общинската собственост, имат ли основание ? Разяснете на гражданите, за да не остават с впечатление, че Общината просто разпродава едно имущество.

Това е опорната точка на опозицията. Много лесно може да бъде обяснено на гражданите като се направи извадка на продажбите в предходни мандати. В никакъв случай Община Казанлък сега не продава повече, отколкото е продавала в предните мандати. Всеки от по – възрастните жители на Казанлък ще си спомни времето на голямата приватизация, когато бяха разпродадени Пазарът, Търговията, Универсалния магазин, на ДАПА заедно с тролеите, така че да се говори, че продаваме ниви, в сравнение с цялата търговия на Казанлък, е нелепо. В никакъв случай Общината сега не продава нещо повече. Но продава,  което е нормално. Как се финансира един общински бюджет – или с продажби, или с данъци. Ако Община Казанлък не разпродава общинско имущество, тогава трябва да увеличи данъците. Всеки, който управлява, решава за себе си, кое е по – добре. В момента, в този и по – предния мандат сме подкрепили Общината, данъците да не се увеличават значително. Това е положението в България. То е свързано с финансирането от Републиканския бюджет. Ако на общините бъдат предоставени средства, част от печалбата, примерно на фирмите, които работят в града или част от Данък общ доход, който гражданите плащат, тогава общината ще може да се самофинансира. Докато тази промяна не бъде извършена, общините са принудени да продават имущество. В публичните финанси има норма за изчисление, кога задълженията и декапитализацията на общината е здравословна и кога не. Твърдя категорично, че Казанлък е сред отличниците в това отношение. И продажбите, и заемите, които трупа са в здравословните рамки, за разлика от много други общини, които са водени до фалит.

Докъде стигнаха нещата с лагера в Равда, какво ще се случи ?

В момента решението на ОбС е обявено за незаконосъобразно от Административен съд – Стара Загора. Но както и в самото решение е написано, съществуват две виждания по този въпрос, дори във Върховен административен съд. Ние сме приложили решение, според което ВАС е постановил, че ОбС може да вземе такова решение, каквото ние взехме. В този смисъл, аз ще обжалвам това решение. В никакъв случай няма да преминем към продажба на имота на всяка цена, както се опитваше някой от опозицията да твърди. Ще оставим да бъде решено на окончателна инстанция. Ако преценят, че лешението е незаконосъобразно, така или иначе ОбС в следващия мандат и новия кмет ще имат възможност да решават съдбата на лагера в Равда. Но още веднъж казвам, че всеки който малко разбира от право и прочете решението ще види, че ОбС е взел едно решение, което както самият съд казва, е в рамките на закона. По – скоро съдът смята, че би трябвало тази възможност да бъде предвидена в наша Наредба 15. До това опира правният спор. Аз имам съображения и ще попитам съда, след като смята, че Законът за общинската собственост позволява да извършив тази сделка, какво значение има дали предвидили или не в общинската наредба тази възможност. Смятам, че нашето решение е законно.