Общините от Югоизточен район за планиране излъчиха представители в РСР

Общините от областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол избраха своите 13 представители в бъдещия Регионален съвет за развитие. Освен титуляри, съгласно одобрената процедура, участниците във форума определиха чрез явно гласуване и заместници, които ще могат да представляват съответната област в работата на Регионалния съвет за развитие, при отсъствие на титуляра.

Представители на местната власт в Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район за планиране от  Област Стара Загора:

Титуляри: Галина Стоянова – кмет на община Казанлък и член на Контролния съвет на НСОРБ, Живко Тодоров – кмет на община Стара Загора, Николай Тонев – кмет на община Гълъбово и Мариан Цонев – кмет на община Гурково

Заместници: Теньо Тенев – кмет на община Раднево, Ивайло Крачолов – кмет на община Чирпан,  Гочо Гочев – председател на ОС – Гурково, Николай Златанов – председател на ОС Казанлък.

Ключовата роля на регионалните съвети за развитие представи пред участниците във форума заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Регионалният съвет за развитие е основен фактор в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Националното сдружение на общините в Република България администрира, координира, обезпечава и подпомага участието на представителите на общините и самото сдружение в РСР.

Сдружението се ангажира с общата организация на представителството на общините и НСОРБ в РСР и с много важното експертно обезпечаване дейността на представителите на общините в работата на Съвета.

В рамките на своята дейност НСОРБ системно ще провежда проучвания сред общините и ще предоставя данни, необходими на представителите на общините в РСР за вземане на компетентни решения и ще продължи да оказва пълна подкрепа общините-партньори от българска страна в проектите по Програмите за трансгранично сътрудничество.

Източник: Община Казанлък