Поздрав от Кмета Галина Стоянова за Деня на народните будители

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ,

УВАЖАЕМИ КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В навечерието сме на един от най-светлите български празници – Денят на народните будители. Какъв по-добър пример от техния как да преодоляваме днешните предизвикателства?! Духовните ни водачи са тези, които са превеждали нацията ни и в най-тъмното време и в най-тежките изпитания. Казанлък има своите ярки личности, постигнали възхитителни висоти в сферата на изкуството и науката. Трябва да се гордеем с тях! И днес имаме съграждани, които с постиженията си прославят Казанлък. Трябва да им благодарим!

Днес се обръщам и към дейците на Народно читалище „Искра – 1860“, които празнуват впечатляващ юбилей. Отбелязването на 160-годишнината на едно от първите читалища в цяла България е празник не само на Народно читалище „Искра – 1860“ и на всички Вас, а на всички културни институти в нашия град. Много от тях възникват, вдъхновени от читалищното „огнище“ на „Искра – 1860“. Ето защо днес, като Кмет на Община Казанлък, лично от мое име и от името на нашите съграждани с радост поздравявам с юбилея на Народно читалище „Искра – 1860“ всички културни дейци на Казанлък!

Създадено с много любов от големи творци и общественици на Казанлък читалищeто разпалва славен културен живот и ярки творчески личности, с огромен принос за българската култура. Нека запазим силните традиции на творческите школи, обединени от девиза „Изворът на щастието се състои в съгласието“. А това е неизменно предизвикателство всеки ден. Дали сме се справили днес ще отговорят тези, които ще ни наследят.

Честит празник!

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък