Проект „Взаимодействие и интеграция“ в ОУ„Д-р Петър Берон“ в с.Овощник се отчита

Основно училище „Д-р Петър Берон“ в село Овощник осъществи своя първи проект към  Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерство на образованието. Той е  под надслов „Взаимодействие и интеграция“. Партньори на училището по проекта са неправителствените организации Младежки център за развитие „Взаимопомощ“ и „Юнайтед Авангард Артист“ към Народно читалище „Възродена Искра“ в Казанлък.

В проекта бяха включени редица дейности като взаимно опознаване на родителите и децата от различни етноси и възпитанието им в дух на толерантност, включване на родители във възпитателния процес, създаване на условия за успешната им социализация чрез музикални и терапевтично-психологически иновативни дейности, засилване на мотивацията на деца и родителите им за участие в образователния процес чрез преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Една от най-важните цели на проекта бе и създаденият  „Кът на родителя“, който в рамките на проекта действа като своеобразна малка сцена и бе  използван за съвместната работа в двата клуба „Толерантност“ и „От нищо-нещо“ на родители, ученици, учители, доброволци, психолог и експерти от неправителствения сектор.

„Училищната ни библиотека организира „Ден на интеграция“, в който децата започващи първи клас и техните родители ни посетиха, за да се запознаят помежду си. Това ни показа интереса на родителите да са част от работата ни и така се стигна до идеята за разработването и реализацията на проекта“, сподели в началото директорът на училището Димитър Гайдаров.

В проекта участваха част от екипа на Основно училище „Д-р Петър Берон“, ученици, родители, доброволци, както и екипи на партниращите НПО, включително и международни доброволци по Европейски корпус за солидарност, които във времето на реализиране на дейностите бяха в Казанлък. Непреки участници в проекта бяха и всички обучаващи се в училището в Овощник и техните родители, а също така в него бяха привлечени и включени представители на местната общност.

Едно от събитията във „Взаимодействие и интеграция“ на училището в Овощник премина под надслов „Тайните на баба“ . В проявата участваха ученици и родители, които под наставничеството на жените от Пенсионерския клуб в селото имаха възможност да се върнат години назад и да се запознаят с някои вече почти непознати за днешните поколения женски занаяти като предачество, плетачество, бродерия. Желаещи от децата получиха и своите първи уроци по гъдулка. Жените от пенсионерския клуб изпълниха и някои автентични народни песни от Южна Тракия, които при следващите прояви в рамките на проекта, деца и родители заедно разучаваха.

По проекта в училището бе открита и фотоизложбата „Йордания – стара приказка в съвременен вариант“ на Слим Меседи, доброволец на Младежки център за развитие „Взаимопомощ“. В близо 30 фотоса, направени с телефон, Слим бе запечатал ритъма на живот в Йордания: хора, исторически забележителности, религиозни храмове, градски и морски пейзажи, характерни за Йордания ястия.

Тази изложба породи и идеята учениците да снимат с телефоните си красиви моменти от природата, културно-историческите и свързани с религията на етносите в България обекти, с бита, както и с отношенията между хората с цялата тяхна многоликост в ежедневието и в празника.

За първи март – деня на Баба Марта родители и ученици от училището изработваха мартеници, като заедно с това чуха много легенди и приказки за мартеницата и Баба Марта, разказани от майсторката на плъсти, която им бе и помощник при изработване на мартениците Нефизе Куюмджиева.

Друго значимо събитие в училището по проекта  „Взаимодействие и интеграция“ бе  вечерта на етносите.  В нея взеха участие ученици и техните родители. В рамките на инициативата те имаха възможността да се запознаят с различните фолклорни инструменти, характерни за различни етноси, които са закупени със средства от проекта. Част от презентацията бяха и кулинарни изкушения от кухнята на различни етноси. Пред родителите деца показаха наученото от тях в музикалните дейности на проекта.

В рамките на заключителната проява попроекта „Взаимодействие и интеграция“, финансиран от  Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерство на образованието, децата показаха какво са научили през месеците, в които той бе реализиран на територията на ОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Овощник- изпълняваха фолклорни песни, представиха драматизация по приказката „Дядовата ръкавичка“, а в последната викторина по проекта отговаряха на въпроси свързани с бита и традициите на различни етноси, представени в България.

Общата стойност на проекта е 16 хил.680 лв.

loading…