Създаваме реално бойно снаражение на древните траки

Как се изработват оръжията от проекта за тракийски птицеглав боен кораб отпреди 3 200 години?
В специално ателие се създава реално бойно снаряжение на участник в исторически реалити формат, който ще се проведе край водите на язовир „ Копринка”. Ще има и плаване с реконструкцията на тракийския боен кораб отпреди 3 200 години.
Оръжията се изработват в ателието на майстора – леяр Георги Георгиев. Той изработва реконструкциите на древните оръжия, които са в поредицата „ Археосвят – по пътя на великите”.
Мечовете, които се изработват за поредицата са същите, с които вероятно са били въоръжени траките от Коалицията на морските народи. Според релефа от гробницата Мединет – Хабу, траките които са пристигнали със своите птицеглави кораби, за да участват в Коалицията на морските народи, също са били въоръжени освен с мечове, и с копия. На релефа прави впечатление, че войнът е и с шлем. Наложи се да бъдат реконструирани три основни оръжия – две нападателни и едно защитно. Като едно от оръжията освен, че може да се използва при ръкопашен бой, то може да бъде използвано и чрез хвърляне – става въпрос за копие.
Мечът е само за близък ръкопашен бой, за бой на кораби, поради неговата структура.
Много важен компонент е защитното въоръжение, т.е. шлемът. Шлемовете на траките от Коалицията на морските народи, които са били с рога, въобще не са били реконструирани досега. На тракийските войни от коалицията шлемовете са имали волски рога. Те са описани много точно от Херодот. Ние не знаем кое е това тракийско племе, което е било с такова въоръжение, тъй като на това място текстът е заличен.