“Синьо лято” носи Радост и възпитава в Съпричастност

Летните забавления на децата започнаха и любимото място на всички е Аквапарк Овощник.

Анна Стефанова, психолог на Центъра поясни, че като доброволци, които работят с децата са привлечени ученици от училищата в Казанлък. В рамките на Проекта се организират съвместни инициативи, които касаят създаването на двойката дете – доброволец, като децата са потребители на услугите на Дневния център. Според Анна Стефанова до момента това е най–пълноценната двойка, която се създава, защото в случая деца помагат на деца. В едните се възпитава чувството на отговорност, на съпричастност, чувство за приемане на тези, които са различни по някаква причина. „Това е едно личностно израстване, което не може да се получи на друго място. А за малките деца, които срещат трудности от един или друг регистър, присъствието на по – голямо дете означава сигурност и подкрепа, приятелство, което остава за цял живот”, подчерта психологът на Дневния център.

Стефанова поясни, че уникалността на този проект е, че може да се промени не само средата, в която живеят децата. Тя изрази надежда, че, доброволците, след време ще променят цялата система – малко или много: „ Възлагаме на тях тази надежда.”

Доброволците, които работят в Дневния център в Бузовград , са там от години, като те привличат за каузата свои приятели, някои за малко, други за повече и този, който има дух на доброволец, може да продължи да бъде такъв през целия си живот. В Бузовград вече има и такива случаи. „ Започват при нас от 8 – годишни, сега са вече студенти, а някои и наши колеги. Те споделят, че най – добрата професионална ориентация са получили благодарение на тези проекти, които са им предоставили възможност да се включат в работа с деца с дефицити в развитието”, поясни Стефанова.