В Деня на Благата Вест, арсеналци останаха като попарени

В момента цеховете не работят, хората трябва да пристигнат на 29 март, влизането вътре ще бъде при изключително строги мерки за сигурност. Осигурени са маски за всички и дезифектантни, на пропуските са монтирани термокамери. Решението за съкращението е взето след преговори със синдикалните организации, първоначално е трябвало мерките да обхванат около 3 000 души. Сред причините за драстичното свиване на персонала инж. Ибушев сочи рязко спадналите поръчки от традиционните купувачи на специалната продукция, която е на сто процента експортно ориентирана.В основата са ниските цени на петрола на международните пазари и свитите разходи за отбрана заради необходимостта от допълнителни средства за здравеопазване. Допълнително се отразява и затрудненията в доставките на части, материали и химикали за основната продукция.

„Изработени са критерии, на база на които ще се предприемат персоналните решения за актуализацията, при спазване на Кодекса на труда. Освободените работници и служители ще се ползват от възможно най- благоприятните варианти за обезщетения, предвидени в законодателството, колективния трудов договори и финансовото състояние на дружеството.“, настоява още инж. Ибушев, който е депозирал вече в Агенцията по заетостта и в Бюро по труда – Казанлък уведомление за предстоящо актуализиране на състава. Тепърва ще стане ясно кои от заводите и цеховете и в какъв състав ще работят след 29 март.

Христо ХРИСТОВ