Галина Стоянова: “В Казанлък имаме всички необходими услуги за хора и деца със специални потребности”

Центърът е разположен в един от корпусите на Детска ясла « Надежда» в Казанлък. В новия център, чиито помещения са специално оборудвани ще бъдат предлагани социални услуги, съобразени с индивидуалните потребности на децата и техните близки.

„Този център ще прибере деца с тежки проблеми и техните семейства, което за нас е нова услуга, тепърва ще я изпълваме със съдържание и ще помагаме на такива семейства. Социалните услуги са нещо много важно, за да се чувства всеки човек приобщен. В Казанлък имаме всички необходими услуги за хора и деца със специални потребности и техните близки да се чувстват подкрепени“, каза по време на откриването кметът Галина Стоянова. В този смисъл тя обърна внимание и на направеното от нея и екипа и за обновяването на сградите на детските ясли, градини и училищата.

На откриването на новия Център присъства и евродепутатът Ева Майдел, която е и кандидат за новия Европейски парламент, която обърна внимание на грижите, които се полагат за децата и европейските проекти, с чиито средства се предоставят редица социални дейности в България. Пред присъстващите на откриването Ева Майдел си пожела по-социално ангажирано общество: „Защото само базата и специалистите не са достатъчни за деца с проблеми. Нека всички бъдем малко по-социално отговорни.“

Проектът бе представен от заместник – кметът по строителство Даниела Коева. Тя поясни, че в рамките на изпълнените дейности е изграден нов покрив, внедрени са мерки за енергийна ефективност – подменена е дограма, направена е изолация на стени и под, осветление. Направен е основен ремонт и преустройство на помещенията, изграден е асансьор за достъп до 2 етаж, доставено е специално оборудване и стандартно обзавеждане, изградена е „Сензорна градина“.

Новият център разполага с модерно оборудвана психосензорна стая и зала за рехабилитация. Капацитетът на центъра е 30 деца за дневна грижа и 60 – за предоставяне на консултативни услуги.

По време на откриването гостите разгледаха и извършените дейности по саниране на останалата част на сградата, която ще продължи да действа като детска ясла „ Надежда”.

С изпълнението на този проект Община Казанлък разшири социалните услуги за деца с увреждания и деца в риск. Изграденият социален център е един от обектите по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Съфинансирането по проекта от страна на Община Казанлък е 1 800 лв. Общата стойност на проекта е 531 хил. 800 лв

В рамките на този проект бе реконструирана и сградата на Центъра за обществена подкрепа, където бяха разкрити две нови социални услуги – “Спешен център за настаняване на деца в риск“ и „Синя стая”.