Въведена е Временна забрана за влизането на лица и превозни средства, идващи от Турция

Със  заповед от вчера мистърът на здравеопазването въведе временна забрана за влизане на територията на България на лица и пътни превозни средства, влизащи от Република Турция през следните гранични контролно-пропускателни пунктове: Лесово – Хамзабейли, Капитан Андреево – Капъкуле, Малко Търново.

Изключение се допуска за тежкотоварни автомобили, превозни средства със специален режим на движение, автомобили с хора, нуждаещи се от лечение, и автомобили, изпълняващи хуманитарни мисии.

Забраната е в сила от 00:00 ч. на 24 април до 23:59 ч. на 26 април.