Вече е онлайн първата интерактивна карта на българската индустрия

Вече е достъпна онлайн първата интерактивна карта на българската индустрия. Проектът е разработен от Министерство на икономиката и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в партньорство с Българската работодателска асоциация „Иновативни технологии“.

Информацията може да бъде видяна на сайта www.bgindustrymap.com, където е нанесен всеки производител във всеки от 14-те конкретни сектора: Автомобилна индустрия, IT, аутсорсинг, енергийна, машинна, мехатроника, хранително-вкусова, козметична, текстилна, морска, мебелна, биотехнологии, възобновяеми енергийни източници и образование.

Проектът ще бъде полезен както за българските компании, така и чуждите инвеститори, отбеляза министърът на икономиката Лъчезар Борисов при представянето на проекта и подчерта, че той идва като продължение на една стара идея за създаване на икономическа карта на българския бизнес.

Картата е интерактивна, но има и версия за печат. Проектът пък е изцяло отворен и може да бъде надграждан във времето. Идеята е той да дава възможност за по-лесно и достъпно боравене с данните и филтриране по район, брой заети и финансов резултат.

Проектът е във връзка и с изпълнението на Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2014-2020 г. и на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, за които е необходимо адекватно картографиране на българската икономика по региони, по сектори и по фирми.