Военнослужещи усъвършенстваха умения в практическо занятие за действие при наводнения

На 13.08.2020 г., съгласно “План за дейността на 61 самоходен артилерийски дивизион през 2020 година”, се проведе практическо занятие на яз. Копринка за действие на формированието за овладяване и/или преодоляване последствията от бедствия при наводнение.
Бяха отработени въпроси по евакуиране на пострадали, оказване на първа медицинска помощ при удавяне и наблюдение с постове за ранно предупреждение.
По време на занятието военнослужещите усъвършенстваха своите умения и постигнаха отлични резултати.