Задължават общините да събират разделно текстилни отпадъци и обувки

Oбщините ще бъдат длъжни да събират разделно текстилни отпадъци и обувки, освен хартия, метал, стъкло и пластмаса.

Това приеха на първо четене депутатите с промените в закона за управление на отпадъците.

Промените в закона са свързани с изпълнение на евродиректива, заради която законодателно се завишава целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци у нас до 65% и намаляване до 10% на депонираните битови отпадъци към 2035 г.

Общините ще имат допълнителен ангажимент по задължително разделно събиране и на текстилни отпадъци наред с хартия, метал, стъкло и пластмаса.

А биоразградимите отпадъци общините ще трябва да ги разделят и рециклират при източника или да се събират разделно и да не се смесват с други видове отпадъци.

*Снимката е с илюстративен характер

loading…