Започна Изследване на доходите и условията на живот през 2020 година в Област Стара Загора

Изследването се провежда върху шест годишна ротационна извадка от обикновени домакинства.

За Република България размерът на извадката в панела за 2020 г. е около 9000 домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години.

В област Стара Загора изследването ще се проведе в следните населени места: Априлово, Братя Даскалови, Ветрен, Винарово, Габарево, Горно ново село, Горно Сахране, Горно Черковище, Гурково, Гълъбово, Еленино, Енина,  Загоре, Зимница, Казанлък, Коларово, Конаре, Крън, Могила, Мъглиж, Мъдрец, Николаево, Обручище, Оряховица, Осетеново, Подслон, Полски градец, Раднево, Розово, Спасово, Стара Загора, Старозагорски бани, Трънково, Хан Аспарухово, Черганово, Чирпан и Шейново.

В периода май – юни 2020 г. 436 домакинства на територията на област Стара Загора ще бъдат посетени от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник.

Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Всеки от анкетьорите на Отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро – Югоизток към Националния статистически институт.

Наблюдението се провежда паралелно във всички страни членки на Европейския съюз, с обща методология и инструментариум.

Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

По данни на същото проучване, проведено през 2019 г. в област Стара Загора размерът на линията на бедност е 459.17 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 26.9% от населението на областта.

Предварително благодарим на домакинствата за тяхното съдействие и търпение!

Отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“