Започна продажбата на карти за градския транспорт в Казанлък, който тръгва на 1 февруари

От началото на месец февруари в Казанлък ще бъде пуснат официално новият градски транспорт. Седем електробуса ще обслужват линиите с номера 1, 10, 11, 12 и 13 и новата линия №8. От 25 януари започва пробно движението на електобусите.

От 1 февруари в Казанлък ще бъде пуснат новият екологичен градски транспорт по автобусните линии с номера 1, 10, 11, 12, 13 и новата автобусна линия №8. Услугата „Обществен транспорт“ на територията на града ще се осъществява от Общинското предприятие „Балканинвест“. Договорно Община Казанлък отдаде на общинското предприятие под наем 7-те нови превозни средства, 4-те зарядни станции, новоизграденото депо за съхранение на електробусите.

Билет за еднократно пътуване – 0,80 лв. /билетите се закупуват в автобуса от кондуктор/

Абонаментни месечни карти за ученици за една линия – 16,00 лв.
Абонаментни месечни карти за ученици за всички линии – 20,00 лв.

Абонаментни месечни карти за граждани за една линия – 25,00 лв.
Абонаментни месечни карти за граждани за всички линии – 30,00 лв.

Абонаментни месечни карти за пенсионери за една линия – 20,00 лв.
Абонаментни месечни карти за пенсионери за всички линии – 24,00 лв.

Карти за пенсионери за определен брой пътувания в месеца за всички линии
Карта за 5 броя пътувания – 2,00 лв.
Карта за 10 броя пътувания – 4,00 лв.

Седемте нови електробуса са доставени по Проект “Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 1“. Той е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014–2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Пет от електробусите са с 16 седящи места, а два с 24 места. Те са изцяло оборудвани според изискванията, разполагат с табели, изрядна е документацията им. Персоналът, който ще ги обслужва е преминал през необходимото обучение.

За зареждането на електробусите са монтирани четири зарядни станции, за които е изградено специално навесно покритие под надлез „Катекс“.

Въвеждането на екологично чист транспорт ще осигури на казанлъчани и техните гости, независим от частни фирми, екологичен транспорт, с по-добро качество. Очакванията са емисиите на парникови газове да намалеят с близо 20 тона годишно.

loading…