Защитеното жилище на Сдружение „Оптима“ от Овощник получи нов дом в Дунавци

До края на месец октомври младежите и девойките, ползващи социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”, предоставяна от Сдружение „Оптима“ в село Овощник, по договор с Община Казанлък, ще могат да се нанесат в новия си дом в Дунавци, след като приключиха вътрешните ремонтни дейности в бившата здравна служба на селото.

Началото на ремонта в Защитеното жилище в село Дунавци бе поставено през август 2018 година по проект, съфинансиран 85 на сто от Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен екофонд и бюджета на Община Казанлък на стойност близо 130 хил.лв. До края на октомври същата година по сградата бяха реализирани мерки за енергийна ефективност: подмяна на дограмата с нова 5-камерна ПВЦ дограма, полагане на външна топлоизолация, ремонт на покрива, с поставяне на нова топло и хидроизолация, ново покривно водоотвеждане, подмяна на вътрешни осветителни тела, изграждане на нова отоплителна инсталация с котел на пелети.

През месеците юни и юли помещенията бяха пребоядисани, поставени бяха нови подови настилки. Баните и тоалетните бяха обновени с нови облицовки, настилки и санитария, бяха монтирани и нови бойлери. За нуждите на младите хора бе изработена нова кухня с пълно кухненско оборудване. Входът от запазените зелени площи пред сградата е оформен с нова бетонова настилка.

Съфинансирането в размер на 49 хил. 900 лева, е осигурено от Бюджета на Община Казанлък за 2020 година.

Обновената сграда дава възможност за разширяване на дейностите по предоставяната услуга, разширяване на материално-техническата база, близка до семейната среда, разработване на пакет от социални услуги, съобразени с индивидуалните потребности на всяко лице от целевата група. В новата сграда са създадени условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хората с умствена изостаналост. Осигурени са също така условия за пълноценен и самостоятелен начин на живот с възможност за подкрепа и изява.

Директорът на Защитено жилище „Оптима“ Бина Садова подчерта, че както тя, така и потребителите на услугата са изключително доволни от това, че имат ново жилище, предвид факта, че от създаването си до момента услугата е предоставяна в къща на „Оптима“ в село Овощник. Там до момента са били настанени 4 жени и 4 мъже изведени от домове. „Новата сграда ние получихме за по-малко от два месеца, след като аз поисках това в писмо до кмета Галина Стоянова. На 15 юни внесох искането, на 18 август 2018 година ние вече имахме заповед за настаняване, като кметът ми даде възможност да избера между четири сгради“, каза Садова. Тя поясни също, че към момента къщата в Овощник остава на Сдружение „Оптима“, като се обмислят варианти там да бъде предоставяна дневна грижа или да бъде продадена, като средствата се използват за нуждите на сдружението. Младежите ще бъдат изпратени от Овощник с концерт в местното читалище, както и ще бъдат посрещнати в Дунавци и запознати с местната общност.

Кметът на Дунавци Бояна Минчева, която по стечение на обстоятелствата е работила като психолог в Защитено жилище „Оптима“ изрази готовността на местните институции да работят съвместно за каузата.