18 деца с увреждания в два центъра за специализирана грижа

В изпълнение на проекта, Здравното ведомство в края на 2019 г. сключи договор за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на 2 центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в Казанлък .Чрез проекта ще се създадат условия за замяна на институционалния модел на грижа за деца с такива в среда, близка до семейната.

В изпълнение на проекта на децата с увреждания от домовете за медико-социални грижи за деца и от общността ще бъдат осигурени социално включване и равен достъп до услуги. Центровете ще са за по 8 деца, като половината от тях ще са за малчугани, които се нуждаят от постоянна медицинска грижа, а другите – за деца с високо рисково поведение и нужда от специализирана социално-здравна грижа.

Къщичките трябва да бъдат от 306 кв. метра, да са едноетажни, да разполагат с 4 двойни и 2 единични стаи, три бани с тоалетни за хора с увреждания, обща всекидневна, кухня, трапезария, тераса, две стаи за отдих и една за персонал, медицински кабинет, дворът да е на равен терен от 80 кв. метра и да има сензорна градина, да са оборудвани с всички необходими уреди за деца с увреждания и достъпът до тях да е съобразен за инвалидни колички. Освен условия, близки до семейните, центровете ще осигуряват и рехабилитация. В тях ще има постоянно видеонаблюдение, а идейните проекти ще бъдат оценявани както от МЗ, така и от социалното министерство.