366 536 лева за 142-ма души с ежедневни проблеми

Заместник – кметът Лилия Цонкова поясни, че проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като съчетава в себе си здравно – социални услуги. В проекта ще бъдат обхванати  хора с увреждания и възрастни хора над 65 години, които ще имат възможност да получават грижи от медицински специалисти , от психолози и рехабилитатори.  Социални работници ще ходят по домовете и почасово ще обгрижват тези хора.

366 хил. 536 лв. е общата стойност на проекта, 100 процента безвъзмездна финансова помощ. Осигурено е авансово плащане по проекта – 20 процента или 73 хил. 307 лв.

Доставчик на услугата ще бъде Домашният социален патронаж в Казанлък. Услугата ще се предоставя в рамките на една година, от месец февруари. До тогава стартират подготвителните дейности по набиране на персонал, обучение и др. В услугата ще бъдат включени 142 потребители, като те ще бъдат насочвани от Дирекция „Социално подпомагане”, като е възможно за услугата да се кандидатства през цялото продължение на проекта.