Актуализирана е Наредбата за организацията на движение на МПС

Община Казанлък полага усилия да осигури безпрепятствено придвижване на хората до местоживеенето им, до работните им места, да бъде улеснен достъпът им до институции.

Това каза на брифинг Радостина Йосифова, началник на отдел „Екология и транспорт“ в Общината. В тази връзка тя обърна внимание на актуализациите в Наредба №4, свързана с контрола по паркирането, спирането и престоя на МПС на територията на общината.

Йосифова поясни, че актуализациите са резултат от измененията в Закона за движение по пътищата, както и е свързана с организацията на движение на територията на общината: „Предстои Общината да актуализира своя План за организация на движението. В момента дйстващият план касае само централна градска част. Идеята е да бъде подобрена организацията на движението на МПС в цялата община. Това доведе до актуализация на основните правила, които трябва да бъдат спазвани както от пешеходци, така и от шофьорите на МПС.“

Йосифова подчерта, че актуализацията на Наредба №4 дава възможност да бъдат делегирани големи права на всички участници в движението, за да могат всички те да чувстват сигурност.

Целта е да бъде улеснено и паркирането, тъй като на територията на Община Казанлък автомобилният парк е твърде наситен и е необходимо да бъдат осигурени места за паркиране. Йосифова поясни, че Наредба №4 е актуализирана в няколко аспекта. От гледна точка на добрата организация са приети правилата по отношение на паркирането в централна градска част, като на хора живеещи в тази част на града и на фирми ползващи адресна регистрация в тази част имат право срещу съответното заплащане да придобият право на платено преференциялно паркиране.

В тази връзка със заповед на кмета са озаконени пропуски за живущи в централна градска част, в еко-зоната, за товаро-разтоварна дейност и служебен абонамент. „В отдел „Транспорт“ гражданите могат да разчитат винаги на информация за това, какви документи съпътстват тази услуга“, каза Йосифова.

От гледна точка на паркирането централна градска част е определена със заповед на кмета като зона за платено преференциално паркиране, което означава, че паркоместата могат да бъдат ползвани срещу съответното заплащане чрез SMS – паркиране или чрез ползването на талон от паркоматите.

От миналата година е увеличен броят на паркоматите, теса вече 19 на брой, разположени са на възлови места, за да има възможност всички, които ползват местата в тази зона, да намерят удобно място за паркиране чрез съответното заплащане. Заплащането е минимално, достъпно е за всички, като целта е да се осигури добра организация при паркирането на автомобилите в тази част на града, особено в пиковите моменти. В Наредба №4 са установени и се уреждат и въпросите свързани със санкциите и контрола на паркирането.

Йосифова припомни също, че през 2019 година е приключен договорът с фирмата осъществяваща репатрираща дейност спрямо автомобили, които са в нарушение. Приключена е процедурата по обществена поръчка за нова фирма, която да извършва тази дейност и в най-скоро време репатраторът ще извършва своята дейност във функцията си на контрол.

В тази връзка Наредба №4 дава възможност за осъществяването на двоен контрол. В централната градска част, където е платено паркирането, то се контролира от звено „Кратковременно паркиране“ чрез съоръжение тип „скоба“.

Актуалното в Наредба №4 е това, че ако автомобилът със скоба не бъде освободен до 3 часа, той се репатрира от т.нар. паяк. А иначе, фирмата обслужваща принудителното преместване на автомобилите ще работи извън зоната за кратковременно паркиране в зоните, където има поставен знак за репатриране с паяк, в зоните само по Закона за движение по пътищата.

Направен е обход на по-голямата част от града и са поставени необходимите пътни знаци, които да покажат съответно посоките, за да не стане безразборно репатрирането на автомобилите и гражданите да знаят, че са направили нарушение на Наредба №4 и на Закона за движение по пътищата.

Репатраторът ще действа изцяло в съответствие със Закона за движение по пътищата в зоните обозначени с пътни знаци. Знаците са паркирането и спирането забранено В27 и малкият указателен знак, който показва, че неправилно паркираните автомобили се репатрират.

В централна градска част репатраторът ще действа само, ако има нарушение на Закона задвижение по пътищата и затруднява или пречи на движението на автомобилите. И другата му функция ще бъде, след като са изминали три часа от поставяне на скоба, автомобилът ще бъде репатриран и преместен на наказателния паркинг. По този начин се стремим максимално хората да спазват правилата за движение, свързани с Наредба №4 и със Закона за движение по пътищата, като им даваме възможност чрез пътните знаци и указателните табели максимално да бъдат наясно, къде имат право да паркират и къде нямат това право.

Наред с тези звена основна контролна функция и помощ към Общината указва и сектор „Пътна полиция“, които имат правомощията да контролират Наредба №4 и Закона за движение по пътищата.

„Наличието на такъв голям контрол ще ни даде възможност да регулираме паркирането, спирането и престоя на автомобилите, и по този начин да се даде възможност на гражданите да бъдат максимално иформирани и максимално удовлетворени от тази организация, и в крайна сметка актуализирането на Плана за организацията на движение по пътищата на територията на цялата община ще ни даде възможност да урегулираме цялата територия и да осигурим максимално възможност на увеличения брой МПС, които са в града, да имат къде да паркират“, подчерта Йосифова.