Анкетно проучване относно вашите идеи и проектни предложения за развитието на Община Казанлък в периода 2021-2027г.

В процес на  разработване е  План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година (ПИРО) – главният стратегически документ на общината за програмния период 2021 – 2027 година. Той ще определи визията, целите и приоритетите за развитие на общината за следващите седем години. Предвид значимостта на Плана, е важно етапът на разработване на документа да протече с активното участие на гражданското общество.

В тази връзка, Община Казанлък приканва всички граждани и заинтересовани страни да се включат в извеждането и формулирането на конкретни приоритети за развитие, както и да споделят идеи и проектни предложения за реализация в периода 2021 – 2027 години, които ще допринесат за постигане на желани по-добри резултати за живота на казанлъчани.

Резултатите от анкетата ще спомогнат за постигане на обществен консенсус относно посоката на  развитие на Община Казанлък в периода 2021 – 2027 година.

Нека заедно определим желаната визия на Община Казанлък.

Може да се включите в анкетата ТУК: https://forms.gle/C5XaUySMW3MS1AwP6

Анкетата ще бъде активна до 04.12.2020 година, включително.

Снимка: Илиян Мичев

loading…