Бюджет 2019 е изключително социален

Бюджетът е насочен към грижите за населението.  През 2019 година
ще бъде реализиран проектът за ремонт на Поликлиниката в Казанлък, която е търговско дружество със 100 процента общинско участие. „Обследването на обекта е започнато преди две години и закъснението в рализирането на проекта не е на Общината. През 2017 година настъпиха промени по отношение на правилата за тези европейски проекти”, каза Димитрова и поясни, че вече на Поликлиниката е направено ново обследване, съгласно европейските изисквания. Проектът е одобрен, внесена е и техническата документация по него. Обектът ще бъде финансиран с безвъзмездна субсидия от 85 процента от стойността, на която е този ремонт – 907 хил.732 лв. 15 процента от проекта ще бъде съфинансиран от Общината в размер на близо 136 хил.159 лв. Проектът включва топлоизолация на покрив, под и стени, подмяна на дограма и подмяна на осветление в общите части на Поликлиниката. Общата
продължителност на дейностите по проекта е планувана за близо 15 месеца. От близо 30 години на сградата не е правен ремонт.
За трета поредна година в Бюджета за 2019 година са предвидени средства за специализанти към МБАЛ „ Д-р Христо Стамболски” в Казанлък. „ Това е изключително важно, защото колегите, които специализират и са подпомагани, се обвързват с петгодишен договор да останат на работа”, поясни д-р Димитрова.
За поредна година в бюджета са предвидени и средства за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми за инвитро процедури. „ Това стана и държавна политика, което ще улесни още повече такива семейства”, каза д-р Димитрова и поясни, че през 2019 година Община Казанлък ще реализира и значителен брой социални проекти.
Един от тях е ремонт на детска ясла „ Надежда” като за това от бюджета са заделени 172 хил.лв., където ще бъде разкрита социална услуга за близо 30 деца и консултативна помощ за около 60 деца. Мерки за енергийна ефективност ще бъдат внедрени в Здравната служба в Дунавци – топлоизолация на покрив, под и стени, и изграждане на нова отоплителна система на стойност 102 хил.309 лв.
В бюджета на община Казанлък са предвидени и средства за топъл обяд на хора в нужда на стойност 83 хил.лв. Предвидени са средства за обзавеждане на Дом за стари хора N1. Ще бъде изграден и нов дом за стари хора с деменция и техните семейства.
Ще бъдат изградени два центъра – за грижи за деца с увреждания и Дневен център за деца с увреждания, три центъра за подкрепа на деца с множество увреждания. Ще бъде изграден и Дневен център за хора с деменция с капацитет 40 потребители.
Разработен и проект за създаването на Дом за временно настаняване на лица със здравословни проблеми, докато се осъществи тяхното настаняване в домовете.