Бюджет 2019 е най – големият за Община Казанлък до момента

Общинският съветник Боян Каличков, зам.-председател на Комисията по икономика, бюджет и финанси поясни, че в Бюджета е предвидено повишение на работните заплати във всички сектори – както на местно ниво, така и в държавно делегираните сектори – здравеопазване,
образование, администрация, общински дружества и предприятия управлявани от Общината, където заплатите се увеличават с 10 процента. Така средната работна заплата в Община Казанлък става хиляда лева. „ В държавно делегираните, като образованието, заплатата се увеличава с 20 процента и там заплатата достига около 1 200 лева, което я прави конкурентно способна на частния сектор”, каза Каличков.
Той обърна внимание и на това, че за поредна година Община Казанлък не увеличава данъци и такси, а за сметосъбиране в бюджета за 2019-та година е предвидено дофинансиране в размер на 554 хил.лв., за да не бъдат натоварвани гражданите с по – високи данъци и такси.
Продължение на политиката на Общината за подобряването на образователната инфраструктура е друг акцент в Бюджет 2019. Предстои реконструкция на детска градина „ Славейче”, ще бъдат монтирани нови съоръжения в дворовете на детските градини и училищата, изграждане на спортни съоръжения и велоалеи.
И в Бюджет 2019 средствата за капиталови разходи са разпределени пропорционално между града и населените места. „ Приоритетно самите кметове предвиждат какво да се случи в техните села”, поясни Боян Каличков.