Даниела КОЕВА: Предлагаме инвестиционна програма за над 4 млн. лева, извън преходните обекти

Изграждането на трети етап, приключване, водопровода в квартал „Изток“, като част от най-значимите планирани дейности по Северния обход на града с цялостен ремонт и изграждане на тротоари по улиците „Олимпиада“ и „Толиати“ в ж.к.“Изток“ за 580 000лв. За асфалтиране в град Казанлък и населените места са заложени общо 2 430 000лв. Други 700 000лв. се разпределят според брой население за инфраструктурни обекти, посочени от кметовете по места.

Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2020 година предвижда продължаване на общинските политики за подобряване на инфраструктурата в детските градини и облагородяване на дворните пространства, каза по време на обществено обсъждане на бюджета заместник-кметът Даниела Коева. Тя поясни, че сред най-големите заложени проекти са реконструкция на Детска градина „Славейче“-етап 2 за 145 хил. лв с ремонт на покрив, подмяна на дограма и полагане на външна топлоизолация, дейности по облагородяване на дворното пространство на детските градини „Васил Левски“ и „Пчелица“. Предвидени са дейности и по обновяване на оборудването и уредите за игра на децата.

Коева поясни, че в Инвестиционната програма са предвидени 71 хил.лв. за газификация на два от Центровете за настаняване от семеен тип. Ще продължи и работата по изграждането и газифицирането на единствения за Югоизточна България Дневен център за подкрепа на хора с деменция и техните близки, като за тези дейности са планирани 41 хил.лв. Коева подчерта, че след като през 2029 година е извършен вътрешен ремонт на бившата Здравна служба в село Дунавци, през 2020г. предстои цялостен външен ремонт на сградата за нуждите на Защитено жилище за младежи с увреждания „Оптима“, което сега се помещава в село Овощник. За тези дейности са предвидени 64 хил. лв. Ще бъде извършен и ремонт на офиса на Домашен социален патронаж, който предстои през месец февруари да реализира мобилни интегрирани здравно – социални услуги по домовете за възрастни хора в нужда.

За ремонта на сградата на Поликлиниката са предвидени 151 хил.лв. съфинансиране от общинския бюджет, при одобрен проект от Националния доверителен екофонд в размер на 757 хил.лв. Заместник-кметът поясни, че предлаганата инвестиционна програма е в общ размер 4 млн. 60 хил.лв., извън преходните обекти. Такъв обект е ремонтът на надлеза, финансиран със средства от Правителството в размер на 1млн. 200 хил.лв.,на Агенция „Пътна инфраструктура“ в размер на 1млн.238 хил.лв, и минимално съфинансиране от общинския бюджет в размер на 79 хил.лв.

Преходен обект е и изграждането на трети етап на водопровода в квартал „Изток“, като част от най-значимите планирани дейности по Северния обход на града с цялостен ремонт и изграждане на тротоари по улиците „Олимпиада“ и „Толиати“ в ж.к.“Изток“ за 580 хил.лв. Даниела Коева подчерта, че за асфалтиране в град Казанлък и населените места са заложени общо 2 млн.430 хил.лв. 700 хил.лв. ще бъдат разпределени, според брой население, за инфраструктурни обекти, посочени от кметовете по населените места в общината.

Още информация във видеото: