Даниела Коева: Голяма част от работата е свършена, но ремонтите продължават

„ В началото на строителния сезон и след приемане на бюджета Община Казанлък насочи усилията си основно към подобряване на състоянието на пътните настилки и на тротоарите както в града, така и в населените места, както и към свързаността между населените места по отношение на общинските пътища. Някои от обектите са приключени – асфалтиране на улица „ Христо Смирненски”, както и положената тротоарна настилка около блоковете в близост до тази улица и бул.„ 23 пехотен Шипченски полк””, каза заместник – кметът Даниела Коева.

Тя поясни, че в момента се приключват участъци от тротоарните настилки, които са в лошо състояние. Тече изпълнение на подмяната на тротоарната настилка на улица „ Стара планина”, като там едновременно с полагането на новия тротоар се оставя зелена ивица, която да разделя улицата от тротоара с възможно най –щадящо и в най – голяма степен запазване на зелената растителност. Дърветата, които не са в добро състояние и са освидетелствани от комисия на Община Казанлък, ще бъдат подменени с нови дървесни видове, които са подходящи за градски условия.

Друг значим обект за Община Казанлък през летните месеци е ремонтът на сградата на Детска градина „ Славейче”. Тя ще бъде ремонтирана с общински средства, като дейностите ще започнат в средата на месец юни и се предвижда в тримесечен срок те да приключат. В рамките на тези дейности ще бъде ремонтиран покривът на детското заведение, ще бъде подменена дограмата и ще бъде положена топлоизолация на основния корпус на сградата, където се помещават децата.

След подмяна на водопровода от страна на ВиК през месец юни предстои да започне асфалтиране на улица „ Граф Игнатиев”. Такива дейности текат в момента по улица „ Бяло море”, която се намира в близост до Общинския пазар. В момента там се подменя клон на минералния водопровод, който довежда водата до Градската баня. В следващите дни предстои да бъде подменен участък от канализацията, за който е установено, че е повреден, след началото на изкопните работи. След това улицата ще бъде асфалтирана, а тротоарът там вече е подменен.

Предстои ремонт и на други два големи за Община Казанлък обекта, който ще започне в края на месец юни. Единият е улица „ Орфей”, където ще бъде положена асфалтова настилка и ще бъде изграден  тротоар.  Там вече е изградена подпорна стена на река „ Стара река”, която има за цел да предпази този квартал от бъдещи наводнения при проливни дъждове, което се случи преди няколко години.

Другият голям обект е междублоково пространство в централната част на града между улиците „ Тракия”, „ Преображение” и бул. „ Никола Петков”.  Дейностите там са свързани с подобряване на настилката, на тротоарите, осветяване на тъмната част, решена възможност за паркиране на автомобилите на собственици на жилища в този район и частично озеленяване.

По отношение на ремонтите по населените места, заместник – кметът Даниела Коева поясни, че в началото на строителния сезон е даден приоритет именно на тях и  една голяма част от планираните дейности, основно свързани с подобряване състоянието на улиците там и това, което кметовете са заложили като приоритет, вече е приключило. Това, което остава да бъде направено и има отношение към населените места, е ремонт на част от общинската пътна мрежа в участъка между Шейново и Ясеново, който е в лошо състояние. Ще бъде ремонтиран и пътят Казанлък – Розово, преди моста на река „ Тунджа”.