Даваме възможност на казанлъчани за европейски гаражи

Това са и въпроси, по които ще трябва да се произнесе Общинският съвет в Казанлък на редовното си 56-то заседание на 27 юни.

Във връзка с това главният архитект Георги Стоев поясни, че на територията на града в настоящия момент  в общински имоти  са разположени  5 200 метални и бетонови гаражни клетки.  Част от тях с договори, друга са без договори, а трети се ползват за други цели или въобще не се ползват. Главният архитект подчерта, че те са зле поддържани, ръждясали, а местата, където са поставени, не могат да се поддържат и почистват. „ Общинска администрация полага усилия за подобряване на качеството на обитаване в тези територии”, каза още архитект Стоев.

На Общинско предприятие „Балканинвест“ е възложена актуализация на схемите за поставяне на гаражи, като се премахват нередовните, тези които са без договори, а редовните се прегрупират и подреждат по възможно най- добрия начин. Работи се в посока от центъра към периферията на града. До момента са премахнати 300 гаража.

Друга насока, в която общината работи, е там, където е възможно да се даде възможност на заинтересувани граждани да изградят масивни гаражи в имоти общинска собственост, чрез учредяване на право на строеж след провеждане на тържни процедури, каквито са случаите, които ще разгледа Общинският съвет на днешното си заседание. Архитект Стоев подчерта, че този подход ще гарантира подобряване на естетично издържани инвестиционни проекти, които ще включват и ландшафтна разработка за естетизиране на околното пространство. Той поясни, че при полуподземно или подземно разполагане на гаражните групи, на покривната конструкция ще бъдат изградени детски и спортни площадки.

„ В Общинския съвет са внесени за разглеждане четири предложения за четири различни локации, включени в Годишната програма за разпореждане с общинска собственост за строеж на масивни гаражи. Общият брой на гаражните клетки в четирите локации е 53. Три от тях на улица„ Пеньо Черньоолу”, 28 до булевард „ Александър Батенберг”, 15 до паметника на Васил Левски в Западното и 7 в близост до улица „ Скобелев””, каза Стоев, като поясни, че в момента има разработени предложения за две нови локации едната в квартал „ Изток”, южно от блок 15 за 140 гаража на две нива и в квартал „Васил Левски”, западно от блок 40 за 52 гаража, които ще бъдат предложени за включване в Програмата за разпореждане с общинска собственост.