До седмици може да започнат Ремонтните дейности в ДКЦ – Поликлиника

Лилия Цонкова поясни, че ще бъдат сключени договори със строителен и авторски надзор, и с инвеститорски контрол.

„Договарянията ще бъдат директни, така че това ще се случи бързо и до няколко седмици ще започнат ремонтните дейности там“, подчерта Цонкова.

В Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2020 година за ремонта на сградата на Поликлиниката са предвидени 151 хил.лв. съфинансиране от общинския бюджет, при одобрен проект от Националния доверителен екофонд в размер на 757 хил.лв

Ще бъдат изпълнени редица дейности в рамките на проекта, сред които топлоизолация на фасади и покрив, подмяна на дограма и подмяна на осветителни тела в общите части на сградата, газификация, подмяна на отоплителна инсталация и подмяна на осветителна инсталация във всички помещения на сградата.