„Долината на розите“ вече има изпълнителен директор

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова, която е и председател на Управителния съвет, описа Деана Петкова като „млад човек, с висше образование „Туризъм“, работила е в Общината, занимава се с култура“. И още: „Дошло е време да се занимава с по-всеобхватна работа, защото изпълнителният директор е човекът, който ще обединява усилията на всички ни и трябва да е на разположение на всички общини“, продължи тя като пожела успех на начинанието. Новоизбраният изпълнителен директор, познат на казанлъчани като хореограф-педагог в Народно читалище „Жар 2002“, заяви готовност да работи всеотдайно за разработването на съвместни туристически продукти между 13-те общини, включени в младата Организация за управление на туристическия район.
Както писа вестник “ИСКРА” вбр.2 от 18 януари, “ВЕЧЕ ИМАМЕ И ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН”, С мнозинство бе взето решението за създаване на Организация за управление на туристически район „Долината на розите“, с център Казанлък по време на Учредителното събрание в Зала №6 на Община Казанлък. Учредителното събрание категорично гласува за наименование на района „Долината на розите“. Бе избран 7-членен Управителен съвет, с единодушно избран председател – кметът на община Казанлък Галина Стоянова. В Управителния съвет участват още заместник-областният управител на Област Сливен, кметовете на общините Сливен, Панагюрище, Копривщица, Хисар и директорът на Исторически музей „Искра“ – Казанлък. Делегатите приеха Устав на Организацията, размера на встъпителния и годишен членски внос и Контролен съвет в състав: представител на Министерството на туризма, кметът на община Челопеч и туристическо сдружение – комплекс „Дамасцена“,с.Скобелево.
„Долината на розите“ е 6-ият регистриран туристически район в страната, който ще разработва за туристите продукти и услуги в сферата на здравния и културен туризъм: Балнео, СПА и уелнес, културно-познавателен и фестивален туризъм, приключенски и екотуризъм, планински пешеходен и рекреативен туризъм, винен туризъм.
Днешният избор е последна стъпка за окончателната регистрация на Организацията в Министерство на туризма.
Участниците в срещата изразиха увереност в правилността на направения избор предвид работата на туристическия район с център Казанлък.