Единственият за Югоизточна България Център за хора с деменция отвори врати

Нов Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства бе открит в Казанлък. Обновената сграда е обзаведена и оборудвана за капацитет от 40 места за дневни и почасови грижи и занимания за лица с различни форми на деменция и оказване на помощ на техните семейства.

Дейностите са реализирани по проект на Община Казанлък. Засега той е единственият по рода си за територията на Югоизточна България, за областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

Настоящият център се намира в непосредствена близост до Дом за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов“. Обновената сграда е обзаведена и оборудвана за капацитет от 40 места за дневни и почасови грижи и занимания за лица с различни форми на деменция и оказване на помощ на техните семейства.

Строителството на обекта започна през август миналата година. Извършени бяха вътрешно преустройство и реконструкция на целия първи етаж от сградата. Помещенията са оборудвани и обзаведени. Широкото дворно пространство е трансформирано и приспособено за разходка и почивка. Разполага с потенциал за организиране на различни занимания и терапии за потребителите.

Външен ремонт е извършен и на втория етаж от сградата, за да бъде запазена в цялост. Със средства от общинския бюджет, над 33 хил. лв. са затворени фасадите, монтирана е нова дограма, поставена е топлоизолация на външните стени.

Довършването на сградата се реализира в рамките на проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., процедура  „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”. Стойността на проекта е в размер на 586 хил. 890 лв., от които 33 хил. 727 лв. е собственият принос на бенефициента.

Община Казанлък е в процес на подготовка на следващия проект, чрез който ще бъде въведена самата нова социална услуга.

На събитието присъства кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, която подчерта, че със социалната услуга за хора с деменция, за която Община Казанлък ще кандидатства пред Агенция „Социално подпомагане“ се изпълва списъкът от всички социални услуги в една община, които тя трябва задължително да предостави на своите граждани: „ Това беше ангажимент и задача, която си поставихме и изпълнихме. Има още път да се извърви, докато започнат да функционират тези зали изпълнени и оборудвани по най-добрия начин като условия за работа. Трябва да се направят още няколко стъпки. Считаме, че те са по-лесните и в последствие, когато Агенция „Социално подпомагане“  разреши и самата действаща услуга, ще се убедим, че нуждата от нея е голяма. Защото и хората, които ще бъдат потребители, няма как да бъдат обгрижени в нито една от другите услуги.“ Стоянова благодари на екипа, работил по проекта и на изпълнителя: „Сградата беше изоставена с години, отворена, в състояние, в което с всяка изминала година се рушеше и възстановяването и в сегашния вид създаваше проблеми на изпълнителя.“

На откриването на обновената сграда бе и заместник-изпълнителният директор на Агенцията по социално подпомагане Мая Василева: „Това е една хубава сграда, но тя ще има стойност, когато бъде изпълнена със съдържание.“ Василева подчерта, че грижата за възрастните хора, е национален приоритет, който е обвързан с националната стратегия за дългосрочна грижа в този програмен период, но е и една важна тема на местното управление, защото възрастните хора в нашето съвремие се нуждаят все повече от подкрепа и грижи. „Хората с деменция са една много трудна група от хора със специфично заболяване, което изисква специално внимание, особен род грижи, интегрирана подкрепа – не само социална, но и здравна. Тук ролята на Общината, на хората от системата на здравеопазването и от системата на социалните грижи е важна, за да могат да подкрепят тази целева група. Сигурна съм, че има голяма потребност от тази услуга. Подкрепям инициативата да кандидатствате по оперативната програма и се надявам да имам възможност да дойда отново тук, когато вече има потребители на услугата.“, каза Василева Тя бе категорична, че на Агенцията може да се разчита и по отношение на експертиза и на методологическа подкрепа

Община Казанлък е сред 29-те общини, включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите в общността, определени за конкретни бенефициенти с възможността първи да кандидатстват с проектни предложения, свързани с деинституционализацията на възрастните и хората с увреждания.

След закриването на Социално-инвестиционния фонд към Министерството на труда и социалната политика през 2009г. строителните дейности на сградата остават на етап „груб строеж“. Обектът остава преходен за началото на 2010 година. В началото на първия си мандат Кметът Галина Стоянова и нейният екип подновяват търсенето на средства за построяването на сградата от различни източници и благодарение на тяхната безотказност и упоритост новата придобивка вече е факт.

Община Казанлък е в процес на подготовка на следващия проект, чрез който да заработи самата нова социална услуга.