Общината

Една директорка провали Първия учебен ден

Става въпрос за нерегламентирани строителни дейности, за които Общината не е уведомена, каза по време на пресконференция кметът на Казанлък Галина Стоянова, по повод инцидента в училището в село Горно Черковище, при който падна част от стената на физкултурния салон на учебното заведение. Тя поясни, че става въпрос за частично паднала стена на физкултурния салон, който е дострояван към основната сграда на училището. В случая не става въпрос за падане или събаряне на училищната сграда.

Работодател на директора е Районно управление „Образование”, принципал е министърът на образованието, и бъдещите взаимоотношения на Общинска администрация с директорката ще бъдат съгласувани и с тези институции: „ Но ние сме длъжни да направим проверка, която да изясни категорично и ясно, има ли строителни книжа, на какво основание е сключен договорът, по какъв начин е бил избран изпълнителят, кой е разлешил откриването на строителната площадка, както и кой е контролирал дейностите на тази строителна площадка. Всичко това ще бъде извършено по мое разпореждане от компетентни лица”, каза Стоянова. Те ще направят констативен протокол за извършените дейности и в резултат на това, съгласувано и с работодателя на директорката, ще бъде преценено и каква ще бъде отговорността, която тя ще понесе. Към момента не еизвестно на каква стойност е сключеният договор с фирмата изпълнител на дейностите и съответно, дали директорката на училището е трябвало да обяви обществена поръчка.

„ Община Казанлък не е уведомена, че започват строителни дейности в това училище, както и няма подадени заявления за одобряване или издаване на книжа свързани със строителния процес”, категорична бе заместник – кметът Даниела Коева. Тя поясни, че в момента тече обследване на ситуацията, като става въпрос за строителни дейности по отводняване на училището. Ремонтните дейности са извън сградата.

Още Новини