Екип от професионалисти изготви пакет от мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса

Икономически екип към Община Казанлък, който включва юристи, експерти и финансисти от водещи казанлъшки фирми, на база анализ на приходите и разходите на Община Казанлък в извънредното положение и прогнозните такива до края на годината, изготви пакет от мерки, с които Общината чрез решение на Общинския съвет да подпомогне определени определени дейности, хора и бизнес.

Заместник – кметът по социални дейности Ахмед Мехмед уточни, че чрез тези мерки се цели да бъдат подпомогнати социално слабите хора, закупуването на оборудване за инфекциозното отделение на болницата в Казанлък.

С мерките се предвижда финансово да бъдат осигурени за времето на работа в него медицинските екипи – лекари, медицински сестри и санитари, както с допълнително заплащане, извън държавното заявено, така и с хранене и настаняване в общински жилища.

Ахмед Мехмед поясни още, че пакетът предвижда и мерки за подпомагане на най-засегнатите от малкия и средния бизнес, градския транспорт, чистотата, социални дейности и други.

„Всички тези мерки са обмислени въз основа на задълбочен анализ на приходи и разходи на Община Казанлък в извънредното положение и прогнозите до края на годината, направени от експерти, юристи и финансисти“, каза заместник – кметът.

Той подчерта, че те ще намерят отражение в доклада до Общинския съвет за промяна на Бюджета на Общината 2020, който кметът ще внесе за обсъждане на извънредна сесия на 15 април.

Предложените мерки, отразени в този доклад за промяна на бюджета, ще бъдат представени на вниманието на гражданите предварително на 7 април на пресконференция на кмета Галина Стоянова и нейния екип.

Още информация във видеото: