Галина продължава да кърпи дупки, завещани от левите управници

От началото на годината в Община Казанлък са подновени 25 000 кв.м. асфалтови площи за общо 707 000 лв. В град Казанлък е обновена ул.“Христо Смирненски“, всички други дейности по ремонт на пътна настилка са по населените места в Общината в селата Бузовград, Копринка, Овощник, Розово, Ръжена, Хаджидимитрово, Черганово, Шейново и Ясеново.

По заложеното за асфалтиране в Инвестиционната програма на Община Казанлък 2019 г. в момента се работи по:

  • 1 500 кв.м. тротоари на бул.“23 пехотен Шипченски полк“, жилищните блокове с номера от 62 до 68;
  • улици в селата Горно Изворово, Долно Изворово, Енина;
  • улици в град Крън.

Извършват се възстановителни дейности по велоалеята Казанлък – село Овощник. След почистване на участък от близо 3 км. от храсти, растителност и корени  и изравняване на терена около велоалеята, в момента тя се асфалтира;

Продължава работата по монтиране на светофарна уредба на кръстовището на източния изход на града – бул.“Княз Александър Батенберг“ и ул.“Чаталджа“;

В зависимост от климатичните условия се извършва подготовка и предстои асфалтиране на:

  • алея в кв.“Васил Левски“ пред жилищни блокове с номера 15 и 16;
  • Паркинг на жилищен блок на ул.“Старозагорска“№6;
  • ул.“Есперанто“ в северозападната част на града, след извършена подмяна на водопроводна мрежа;

Изкърпване на паркинг на жилищен блок на бул.“Княз Александър Батенберг“№7, западно от РУ – Полиция, Казанлък.

Участъците за ремонт от четвъртокласната пътна мрежа предстои да бъдат гласувани от Общински съвет – Казанлък на редовна сесия през месец май.