Галина Стоянова даде възможност на Голямо Дряново и Горно Изворово сами да изберат кметския си наместник

Кметът на община Казанлък ще даде възможност на жителите от  двете населени места, които през октомври не избираха кмет на кметство, поради изискването за не по-малко от 350 жители, да направят предложение за назначаване на кметски наместник.

На 21 януари 2020 г. от 17.00 часа в с. Голямо Дряново и на 22 януари 2020 г. от 17.00 часа в с. Долно Изворово ще се проведат Общи събрания на населението, съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и  местното самоуправление.

В срок до 13 януари 2020 г., кандидатите за тази длъжност трябваше да подадат заявление-декларация в съответствие с чл.397 от Изборния кодекс. Заявилите участие са като следва:

За с. Голямо Дряново  – Миглена Петканова и Петьо Апостолов

За с. Горно Изворово – Бойка Боянова, Васил Корцанов и Теодора Рабошева.