Галина Стоянова: „Имаме пълна готовност да направим организацията и да започнем ремонта на Надлеза“

На пресконференция в Община Казанлък бяха обявени предстоящите ремонтни дейности на жп – надлеза, който е най – голямото пътно съоръжение в града, което отвежда към индустриалната зона на Казанлък. На представянето присъстваха кметът Галина Стоянова, заместник – кметът Даниела Коева, представители на проектанткската и на строителната фирми, на фирмите за строителен и автоски надзор, както и представител на консултантска фирма.

„Предвид на това, че става въпрос не за ново строителство, а ремонт на съоръжението, е възможно по време на самия строителен процес, след премахване на настилката и отваряне на фугите, да се наложат допълнителни дейности, които вероятно ще бъдат финансирани от Община Казанлък като непредвидени разходи и дейности по проекта”, каза заместник – кметът Даниела Коева.

Срокът за изпълнение на самото строителство е 6 месеца, като той започва да тече при откриването на строителната площадка, след като преминат всички съгласувателни дейности.

Гаранционният срок на обекта е 8 години.

Строителството, строителният надзор и авторският надзор, както и консултирането ще бъдат осъществени от фирми, които имат опит в проектирането, изграждането и ремонта на съоръжения като надлеза. Цената на договора за строителен надзор е 7 хиляди 188 лева, на авторският надзор – 6 хиляди лева. „ Възползвали сме се от възможността да имаме външен консултант, предвид сериозността на ремонта, който ни предстои”, каза още Даниела Коева.

Кметът Галина Стоянова подчерта, че надлезът е голямо и сложно съоръжение и не прилича на съоръженията, които се ремонтират по магистралите в днешно време, защото е изграждан по стара технология, но изключително модерна за времето си. Оттук идва и затруднението в избора на строителна фирма, която трябва да рализира проекта. Проведени са три процедури по Закона за обществените поръчки. На двете от тях, преди последната, явилите се фирми не отговарят на основните изисквания за реконструкция на такова мостово съоръжение. „ Това за Община Казанлък беше най – важно – фирмата, която ще изпълни този проект да има опит и всички сертификати за дейностите, които ще бъдат извършени по надлеза”, каза Стоянова. Тя поясни, че надлезът е сто процента общинска собственост. Въпреки това в годините екипът на Община Казанлък е успял да убеди Министерски съвет и Агенция „ Пътна инфраструктура”, че това е съоръжение не е по силите на общинския бюджет и така се тига до външното финансиране на дейностите по проекта.

Към днешна дата е сключен договор с фирмата – строител, сключени са също договори с фирмите за авторски надзор, за строителен надзор и с инвеститорския контрол. „ Ние сме в пълна готовност да направим организацията и графика за започване на ремонта”, каза още кметът Стоянова и поясни, че следват няколко задължителни стъпки преди реалното затваряне на надлеза за движение. За тях жителите на общината ще бъдат информирани поетапно за обходните пътища, по които могат да се движат.

Предстои съгласуване на дейностите с Държавно предприятие „ Железопътна инфраструктура”, предвид на това, че надлезът преминава над главната жп –артерия София – Бургас, която преминава през Казанлък. Подобно съгласуване е енабходимо, за да се отворят прозорци, в които строителите да могат да работят, тъй като самата жп – линия не може да бъде затворена за времето на ремонта.

Подобно съгласуване ще бъде извършено и с фирмата, която осъществява обществения транспорт на Казанлък, предвид новите обходни маршрути, които ще бъдат направени за населените места, които са на север и на юг от града.

Дейностите по ремонта на надлеза ще бъдат съгласувани и с големите предприятия, които потребяват тази обществена линия за транспорт.Съгласуване ще бъде направено и с потенциален изпълнител за премахване на тролейбусните стълбове, които са конструирани на надлеза и са собственост на частен превозвач. „ Общината стриктно ще се придържа към договорените условия и срокове”, категорична бе Стоянова.

От проектантската фирва поясниха, че надлезът е съоръжение тип „ герберова конструкция”: „ То има лагери, които следва да бъдат подменени и това е неразделна част от рехабилитацията на едно такова съоръжение. Така че, освен подмяна на тротоарни конзоли и пътна настилка, премахване на всякакви повреди по горно и долно строене, има и подмяна на лагери, което е много трудоемко, тъй като надлезът е голямо съоръжение, деветотворен и има повторяемост на лагерите, и съответно на тяхната косервация.”

Подобен мащабен ремонт на надлеза не е правен в продължение на 50 години.