Грижата за младите семейства в бюджет 2020 е удвоена

Три предложения на Кмета Галина Стоянова за по-социална политика гласува днес в Бюджет 2020 Общински съвет – Казанлък на последното си заседание за годината. „В първия мандат наблегнахме най-много на инфраструктурата, във втория по-голямата част от бюджета бе за реконструкция на училищата, детските градини и детските ясли. В този мандат основно средствата трябва да са в сферата на социалната полтика, да поработим по-усилено в тази посока, защото сега наистина бюджетът позволява.“, заяви Галина Стоянова пред общинските съветници. „Предлагаме стимулиране на отговорното родителство.“, подчерта тя.

Кметът на община Казанлък спази обещанието си от клетвата за специално отношение към младите семейства и новородените и общинските съветници дадоха своето съгласие за трите облекчения.

– За всяко новородено дете семейството ще получава едногодишна финансова помощ под формата на ваучер на стойност от 500лв, който ще бъде за закупуване на памперси и храна. „С ваучера ще бъдем сигурни, че е закупено най-необходимото.“, отбеляза Кметът на Община Казанлък. „Сумата е резултат от възможността на приходната част.“, уточни Галина Стоянова. Грижата е насочена към отговорните, законосъобразните родители, защото процедурата ще предвиди редица изисквания, които кандидатите трябва да покриват: поне единият родител да е регистиран по постоянен адрес за поне последните 3 години, и двамата родители да са пълнолетни, здравноосигурени, със средно образование, да се осигуряват и да не получават социални помощи. Ако семейството има повече от едно дете, другите трябва да посещават детска градина или училище, според възрастта, да са имунизирани по Националния имунизационен календар. Кандидатстването за еднократната финансова помощ ще може да се извършва през цялата година. Предстои максимално скоро да бъде обявена процедура за избор на фирма – изпълнител за изработката на ваучери по Закона за обществените поръчки.

– С 50%, от 1 лев до 50 стотинки поевтинява купонът за храноден на децата от 10-месечна до 3-годишна възраст в Детска млечна кухня.

– С 50% се увеличава стойността на един храноден на децата в детските ясли и детските градини за сметка на Общинския бюджет, за да се гарантира за децата от 3 до 7 години още по-качествено, разнообразно и здравословно меню.

Новите мерки на Кмета Галина Стоянова са в посока на нейната визия за по-социална политика в третия й мандат. Те целят поощряване на раждаемостта, задържане на младите хора в училище до получаване на средно образование, запазване на образованите млади семейства в община Казанлък, както и привличането на нови.

 

Пресцентър на община Казанлък