И 16-ти град поиска нашето приятелство

Да бъде подписано Споразумение за побратимяване между община Казанлък и община Дидимотика, Гърция, реши на днешното си заседание Общинският съвет. Предложението за побратимяване бе внесено от кмета Галина Стоянова, която в докладната си посочва, че възможността да бъдат обменяни идеи и да си сътрудничат двата града в областта на културата, туризма и търговията е взаимноизгодна, полезна и би допринесла за създаване на благоприятни условия за популяризиране на историческото и културно наследство на Казанлък както и за развитието на добрите съседски отношения между България и Гърция.

Предложението за побратимяване между двата града е постъпило в Община Казанлък през 2018г. от гръцкия град Дидимотика.

Като аргумент за своето предложение, в докладната си до Общинския съвет кметът Галина Стоянова пояснява, че през последните две години са създадени добри приятелски взаимоотношения между община Дидимотика и община Казанлък. През 2018 година по покана на кмета в община Дидимотика е осъществено посещение на официална делегация от община Казанлък с цел опознавателни разговори.

По време на „Фестивала на розата“ 2018 кметът на град Дидимотика и още двама представители на града са били гости на събитието.

Осъществен е и културен обмен като хор от Дидимотика взе участие в програмата на Музикални празници „Петко Стайнов“. В отговор смесен хор „Петко Стайнов“ с диригент Младен Станев изнесе програма на територията на Дидимотика по време на честване на крепостта „Кале Панаир“ през месец август.

Дидимотика е неголям град в Беломорска Тракия, Североизточна Гърция с население от 8 799 души. Градът се намира на около 70 километра от българската граница, близо е до турската и е разположен на левия бряг на Луда река, малко преди вливането ѝ в Марица.