Казанлъчани с желание да даряват в борбата с Covid-19

Поради ШИРОКИЯ ИНТЕРЕС  вече дни наред от страна на ГРАЖДАНИ и ФИРМИ да НАПРАВЯТ ДАРЕНИЯ на средства, хранителни продукти и консумативи в борбата с разпространението на коронавируса, се наложи Община Казанлък да разкрие специална за целта банкова сметка. Идеята е желаещите да го направят юридически и административно ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Средствата се събират за закупуване на апаратура /респираторни апарати и тестове/ за МБАЛ “Д-р Христо Стамболски” в Казанлък, с която да се оборудва специализирано отделение за лечение на заразени с коронавирус – COVID-19. Отделението предстои да бъде разкрито съгласно заповед на министъра на здравеопазването по препоръка на Националния щаб.

Първите дарения вече са направени от кмета на Община Казанлък и председателя на Общинския съвет в града.

Ето и банковата сметка на Община Казанлък:

Сметка с „код за вид плащане”

ОБЩИНСКА БАНКА АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344
Код за вид плащане: в лева –  44 51 00

Пресцентър на Община Казанлък