Казанлъшката Община пести най-много пари на данъкоплатците си 

Според данни на Министерството на финансите ,  Община Казанлък е с най-малък брой общински служители в страната , спрямо населението , след Столична община.

На всеки един служител се падат 527 граждани. За 457 души , отговаря един служител в Община Стара Загора. Натоварена е и Община Чирпан – 245 жители се падат на един работещ в Общинска администрация.

Доста различна е картината в малките общини, като на места се наблюдават фрапантно високи съотношения между общинските служители и населението. В Опан , например един служител обслужва 65 души , в Николаево -150 , Гълъбово – 152.

Източник: “Бодли и Рози”