Казанлъшкият Фермерски пазар ще го бъде!

Сред проведена среща със земеделски производители, пчелари и животновъди се установи че интересът към създаването на фермерски пазар е голям от тяхна страна, каза Ахмед Мехмед, заместник – кмет „Социални дейности и спорт“.

В тази връзка той подчерта, че има запитвания от земеделски производители и от съседни на Казанлък общини. “В момента сме в процес на проектиране, уточняване на потребностите с цел повече производители да се възползват от фермерския пазар, който предстои да бъде пуснат в действие.

Ахмед Мехмед поясни, че той ще бъде разположен в квартал „Изток“, където ще бъде преустроен досега съществуващият пазар в този квартал.

С директора на Областна дирекция по безопасност на храните д-р Дамян Миков са уточнени изискванията, на които трябва да отговаря Община Казанлък, за да обособи фермерски пазар, като повърхвността, на която ще бъдат поставяни касети, изграждане на санитарен възел и покриване на пазара.

В момента се работи по проекта и план – сметката. „Надявам се да започнем най – напред с дейността на този пазар със земеделските производители. Към момента има някакави условия на този пазар, но те подлежат на освежаване и лек козметимен ремонт, след което ще се даде възможност на земеделските производители да работят“, каза Мехмед.

По думите му приротет са производителите на територията на община Казанлък, след което ще бъде дадена възможност и на производители от други общини.

В продължение на един месец, по предложение на кмета Галина Стоянова, е проучван опитът на вече съществуващите фермерски пазари на територията на България – в София, Варна, Бургас, Добрич и Враца.