Кметът Галина Стоянова: Проектът “Светът на траките” е един от най-мащабните проекти на Община Казанлък

Общинският съвет гласува „ за” решението, да бъде поет дългосрочен общински дълг във връзка с реализацията на проект „ Светът на траките” по процедура „ Развитие на туристически атракции”, в приоритетна ос „ Регионален туризъм” на Оперативна програма „ Региони в растеж”. От гласуване се въздържаха съветниците на БСП с аргумента, че в докладната на кмета има много неясноти.

Бюджетът на проекта е близо 9 милиона лева, от които близо 7 милиона се предвижда да бъдат финансирани с безвъзмездна финансова помощ и около 2 милиона лева ще бъдат финансирани чрез финансов инструмент – кредит.

Общинският дълг ще бъде изнлатен за 16 години, като месечната вноска е 11 хил. лв. Кметът Стоянова поясни на съветниците, че всички параметри на кредита са посочени в докладната и посочените от тях неясноти, са некоректни.

„ Общинският съветник от БСП Румяна Друмева за пореден път омаловажи труда на Общинска администрация, твърдейки че „ Светът на траките” е от времето на кмета Стефан Дамянов. За осма година съветниците от БСП се опитват да направят това. Този проект е изключително и само заслуга на колегите, които работят сега в Общината. Проектът е много голям и тежък като изработване и ви моля, да престанете да омаловажавате това. Обидно е да продължавате да твърдите, че “Светът на траките” има нещо общо с управлението на кмета Стефан Дамянов”, категорична бе кметът Галина Стоянова.

Проектът „ Светът на траките” е един от най – мащабните, които в момента разработваме, каза заместник – кметът Лилия Цонкова. Тя поясни, че проектното предложение е подадено още през месец февруари към финансовия посредник „ Фонд за устойчиви градове”. В момента проектът ев оценка и преминава през няколко комисии, които оценяват различни неща. „ Особеното при тези проекти е, че те не получават финансиране на сто процента, защото самите те генерират приходи. Именно това налага и получаването на кредит. Исканият кредит е сведен до минимум и е с изключително ниска лихва – до 1,8 процента. Документът за кредита, предложен на съветниците, няма окончателен вид, защото все още нямаме окончателно решение на финансовия посредник”, каза Цонкова.

Една от дейностите, които ще се финансират е изграждане на велоалея, която да свърже съществуващите велоалеи, които са направени по предходни проекти. Велоалеята ще бъде от Крънско ханче до атракциона „ Светът на траките”, който ще свързва всички туристически обекти – гробниците в Долината. Ще бъде направена и реставрация, консервация и социализация на тракийска гробница „ Оструша”. В рамките на атракциона ще бъдат изградени хотелска част, ресторант с винарна, макет на тракийския град Севтополис. В основната сграда ще има тронна зала, многофункционална конферентна зала и други атракции.

До края на месец юли проектът трябва да приключи своята оценка при финансовия последник, за да може да бъде подаден формулярът за кандидатстване към оперативната програма, от която ще бъдат взети близо 80 процента безвъзмездна помощ. „ Това, което ще постигнем с реализирането на проекта „ Светът на траките” е цялостен общ туристически продукт, базиран на тракийското наследство, като ще обхванем всички тракийски гробници, ще имаме възможност да представим и градът Севтополис. Като цяло се предвиждат множество събития в рамките на проекта, с които ще можем да популяризираме Долината и да привлечем много туристи и да направим така, че туризмът тук да не бъде само сезонен, а целогодишен”, поясни Лилия Цонкова.