Кметът на Община Казанлък кани на Публично обсъждане на Отчета на бюджета за 2019г.

На основание чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси,

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова кани представителите на местния бизнес, неправителствените организации, държавните институции,  второстепенните разпоредители с бюджет и обществеността на публично обсъждане на  Отчета на бюджета за 2019г.

Обсъждането на Отчет на бюджета за 2019 г. ще се проведе на 14-и юли, вторник от 16,30 ч. в Ритуалната зала на Общината. Заповядайте!

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК