Лилия Цонкова: Използваме Извънредната ситуация за Ремонти в училища и детски градини

Заместник-кметът, отговарящ за проекти с външно финансиране и хуманитарни политики, поясни, че ремонтните дейности се извършват както със средства от бюджетите на детските и учебни заведения, така и със средства на общинския бюджет.

По думите на Цонкова, става въпрос основно за подмяна на дограма в във филиалите на детските заведения селата Шейново, Копринка и Розово.

В някои от детските градини са изградени нови детски площадки, като филиала на детска градина „Здравец“ в Енина и в детска градина „Еделвайс“.

Изграждат се две нови площадки в детска градина „Юрий Гагарин“. Ремонтират се и санитарните помещения, и част от дограмата в централната сграда на детска градина „Теменуга“.

Лилия Цонкова поясни също, че се разработват проекти за изцяло две нови детски площадки в двора на „Пчелица“ и на ясла „Васил Левски“, но те ще бъдат реализирани във втората половина на годината, след като е ясно състоянието на бюджета на Общината.

Предвижда се и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в детска градина „Славейче“: „Те трябваше да бъдат довършени тази година и ще останат за втората половина на 2020г., след като е ясно какви са възможностите на бюджета.“

Лили Цонкова съобщи също, че към момента се правят нови спортни площадки в три училища на територията на Казанлък – Средно училище „Екзарх Антим I“, ОУ „Паисий Хилендарски“ и ОУ „Чудомир“. Дейностите се извършват със средства от училищните бюджети.

„Подобряване на образователната инфраструктура е един от приоритетите в работата на Община Казанлък. През последните години Общината се стреми да запази и обнови всички детски и учебни заведения, включително по малките населени места. Целенасочено се инвестира в подобряване на материалната им база!”, каза още Цонкова