Мащабни проекти в Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2021 г.

Основен акцент в Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2021 година, както и през предходните години от мандатите на кмета Галина Стоянова, продължават да бъдат мащабни проекти със средства извън бюджета на Община Казанлък.

Това каза заместник-кметът инж. Даниела Коева. Тя поясни, че един от тях е продължение на проекта за интегриран градски транспрот – втори етап. Предстои обслужване на градските линии с електробуси закупени по първия етап от проекта на Община Казанлък с превозвач общинско дружество. Електробусният транспорт ще бъде пуснат през месец февруари. Вторият етап на този проект е един от приоритетите за 2021 година заедно с проекта „Светът на траките“, средствата по който са осигурени по оперативна програма.

Други такива големи проекти са ремонтът на сградата ДКЦ – Поликлиника със средства на Националния Доверителен Екофонд, ремонтът на сградата на читалището в град Шипка със средства по договор с Министерство на културата, техническата рекултивация на старото депо за битови отпадъци в землището на село Черганово финансирано през

Предприятието за упрваление на дейностите по опазване на околната среда, втори етап от изграждане на канализация в град Крън, финансиран със средства на същото Предприятие.

Предстоят довършителни дейности по ремонта на надлез „Катекс“ – проект, който се изпълнява със средства на държавата. „Община Казанлък продължава много активно да кандидатства и да печели проекти с външно финансиране, с които подобряваме средата, в която живеем“, каза още Коева.

Заместник-кметът на Община Казанлък подчерта, че успоредно с това, със средства от местния бюджет ще продължи подобряването на пътната инфраструктура, на настилките на тротоари и площади. Както през предходни години принципът на разпределение на тези средства ще бъде между Казанлък и останалите населени места, като обектите, които се включват в бюджета са по предложение на кметовете на кметства. След преглед от страна на експерти от Общинска администрация те се включват в Програмата.

В Казанлък има заложени няколко по-големи улици, като например, довършителни дейности на ул. „Войнишка“, „Хан Аспарух“, която ще бъде основно реконструирана, след подмяна на водопровода от страна на ВиК и след приключване на дейностите по ремонта на надлез „Катекс“.

Основен момент в Инвестиционната програма за 2021 година е асфалтирането на основни пътни артерии, както и такива основни, провеждащи движението в различните квартали.

„Имаме възможност да подобряваме състоянието на настилките и на по-малки улици, като те трябва да са обособени на сравнително малко пространство, за да може след нашата намеса цели квартали да бъдат в добро състояние. Там където е възможно, и където потокът надвижение е много голям, успоредно с асфалтирането се възстановяват и тротоарните настилки“, заяви Коева. Тя поясни, че в бюджета за 2021 година за тези дейности са предложени средства за ремонт на тротоарни настилки в размер на 300 хил. лв.

Друг аспект, в който ще бъде подобрявана средата на живеене в Казанлък е реализирането на два проекта, касаещи големи пространства, които са изработени през 2020 година.

Единият е за продължение на пешеходната зона до парк „Розариум“, пред входа на ДКЦ – Поликлиника, както и едно междублоково пространство затворено между бул. „ 23 пехотен шипченски полк“ и ул. „Стефан Караджа“ на север – пространството на ул. „Иван Енчев – Видю“, за което е изработен проект през 2020 година. През 2021 година са заложени средства за реализирането на строителните дейности, основно асфалтови, по изграждане на улицата, места за паркиране при сградите в съседство, тротоарни площи.

Друг такъв проект е програмата от 2020 година, стартирана с решение на Общинския съвет, по която отделни сдружения на гражданите могат да кандидатстват за подобряване на околоблоковите пространства. След като имат регистрирани сдружения и решение, могат да кандидатстват като внесат заявление в Общината. Експерти на Общинска администрация ще направят преглед, ще оценят необходимостите и там, където е нужно ще се изготвят проекти. За тази програма в Бюджета за 2021 година са предвидени средства в размер на 500 хил.лв.

Друго предложение, което е основен акцент в Инвестиционната програма за 2021 година е свързано с проекти с екологична насоченост. Със средства по договор с Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда се реализира техническата рекултивация на депото за битови отпадъци. За строителното депо в Шейново за 2020 година има изработен проект за техническа рекултивация. Задължение на Община Казанлък е да приведе депата си в състояние, в което националното и европейското законодателство изискват. Необходимо е да бъде направена техническа рекултивация и след нея да бъде регистрирано депо за приемане на инертни строителни отпадъци, отговарящо на съвременните изисквания.

И през 2021 година Община Казанлък ще продължи да полага грижи за общинските сгради, и по-специално, на сградите на детски ясли и градини.

Предстои да бъдат довършени строителните дейности от втори етап по прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на детска градина „Славейче“ – подмяна на дограма и полагане на топлоизолация на останалите корпуси.

С довършване на дейностите в тази детска градина, ще остане да бъде ремонтирана само още една в Казанлък – детска градина „Роза“. За нея има изработен технически проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност. „Това, че работихме през предходните два мандата на кмета Галина Стоянова върху сградите на детските градини и ясли в града, позволява в Бюджет 2021 да бъдат заложени средства за ремонт на сградите на детските градини в населените места.

През тази година са планирани мащабни строителни дейности за подобряване състоянието на сградите на детските градини в Енина и Бузовград“, каза Коева и подчерта, че и през 2021 година ще бъдат подновявани площадките за игра в дворовете на детските заведения. Още от 2020 година през бюджета се залагат средства и се изграждат такива площадки с нови съоръжения, с ударопоглъщащи настилки.

loading…