На Надлез “Катекс” работата продължава след подмяна на половината от старите лагери

Половината от старите лагери – част от рехабилитацията на надлез “Катекс”, вече са подменени. Работата продължава до пълната им смяна. Тя се наложи, след като бе констатирана корозия по лагерите. Новите, които се монтират и в момента, са произведени в Италия. Извършва се и обмазване на бетонни повърхности с предпазен комплекс срещу карбонизация на бетона.

Технологията, която екипът от проектанти, изпълнители и надзор е предписал и е предприета за повдигане на връхната конструкция на съоръжението и подмяна на старите корозирали лагери с нови, се изпълнява по начин, одобрен и приет в началото на дейностите, без да се налагат изменения.

Докато текат ремонтните дейности по надлез “Катекс”, са предприети всички нужни мерки и действия за обезопасяване на обекта и опазване живота и здравето на работещите по съоръжението и преминаващите в района пътни превозни средства и граждани.