Над 50 милиона лева за жителите на Община Казанлък през 2018 г.

Отчетът на Бюджет 2018 на Община Казанлък сочи най-голям обем средства за жителите, в размер на 50 628 780 лв. Следвайки главния си приоритет през изминалата година – образование, кметът на община Казанлък Галина Стоянова и нейният екип са вложили рекордно голяма сума за подобрения в учебните заведения и детски градини. 23 307 743 лв. е размерът на вложените средства за заплати и издръжка на образователните заведения в община Казанлък. Към тези дейности трябва да бъдат добавени и въведените мерки за Енергийна ефективност при ремонта на най-голямото училище в Казанлък – СУ „Екзарх Антим I“ и ДГ №13 „Мечо Пух“. През 2018г. приключи ремонтът на 5 училища и 3 детски градини по населени места. Цялостно бяха обновени училищата в град Шипка, град Крън и селата Овощник, Ръжена  и Хаджидимитрово по ОП „Региони в растеж“ – „Обновяване образователна инфраструктура“, както и детските градини ДГ“Здравец“, ДГ“Слънце“ и филиал на 15-та ДГ“Звънче“.

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда е другото голямо перо в Бюджет 2018 на Общината с вложени общо 10 235 423 лв. За улично осветление Общината е дала 671 924 лв., а за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа – 2 067 962 лв. Най-много средства са вложени за поддръжка на чистотата на територията на цялата община – 3 542 215 лв.

„Социално осигуряване и грижи“ са трета главна насока в Община Казанлък по размер на вложени средства през 2018г. – 4 834 132 лв. С държавното финансиране са осигурени разходите за труд и издръжка на Домове за стари хора, ЦОП, ЦСРИ, Дневни центрове за лица с уреждания,  3бр. ЦНСТ и две защитени жилища, подпомагане намалението на билети в градския транспорт. От Общинското финансиране са отчетни разходи за: Домашен социален патронаж, Клубове на пенсионера, Програма „Личен асистент“, субсидии за намаление на билети.

През изминалата година акцент с чувствителен ефект от извършените дейности е направеното за материалната база на културните институти с въведените мерки за енергийна ефективност, сменената дограма и  газификация и увеличението на заплатите с 10% на служителите в културните институти.

В края на 2018г. размерът на общинския дълг е 3 131 913 лв. От тях, единственият дългосрочен банков заем е този, сключен с „Общинска банка“АД за запълване на т.нар. „Дупка“ в града. От общия размер дължими 4 000 000 лева, остатъкът към 31.12.2018г. е 1 533 333 лв. Към днешна дата вече е приключено оконачателно и изплащането на кредита към Фонд «Енергийна ефективност» за МБАЛ «Д-р Христо Стамболски», с остатък към 31.12.18 г. – 32 713 лв. от общо дължими 400 000 лева.

2018 се оказа най-благоприятна откъм общински дейности за жителите на най-големия квартал в града – ж.к.“Изток“, където за първи път от началото на неговото съществуване през 60-те години на миналия век бяха асфалтирани 4 големи улици и изградени 4 Зони за отдих, с което бе облагородена по-голямата част от територията на целия жилищен комплекс.

 

Пресцентър на община Казанлък