Наистина можем да спасим въздуха си

Днес представиха и разказаха идеята за транспорта на бъдещето в Казанлък През 2019 година ще започнат реалните дейности по ключовия за Община Казанлък проект за интегриран градски транспорт – етап 1 по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“.

Проектът е в размер на 3 млн. 690 хил. 50 лв. В рамките на дейностите, които ще бъдат реализирани в него предстои ремонт на булевард „Розова долина“ от площад „Севтополис“ доулица „Бачо Киро“, закупуване на 7 електробуса за вътрешноградските линии, рехабилитация на 23 автобусни спирки със светещи информационни табла с разписание и въвеждане на информационна система за управление на градския транспорт, което ще осигури цялостнасвързаност на мрежата.

По мнение на специалистите електробусите ще предложат високо ниво на обслужване и конкурентни цени за закупуване, безспорни са и екологични ползи. По проекта се предвижда закупуването на зарядна станция и оборудване за Център за управление със специализиран софтуер иджи-пи-ес.

Община Казанлък работи активно по приоритетите за по-чист въздух и околна среда.

Още в Общия устройствен план на община Казанлък, приет от Общински съвет – Казанлък преди една година са заложени множество велосипедни алеи, които да свържат населените места и да дадат възможност за алтернативен транспорт.

В Бюджет 2018 бе заложено и финансиране за изработка на проект за рехабилитация на пътя Казанлък – язовир „Копринка“, включително и изграждане на нова велоалея.

Светът на траките“, разработвано по процедура „Развитие на туристически атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. предвижда изграждането на цялостен интегриран продукт. В него една от основните дейности е удължаване на съществуващата велосипедна алея Казанлък – Крън до град Шипка. Новият участък ще бъде с дължина 7 км. приблизително. До завършването на всички предвидени дейности по проекта Община Казанлък e кандидатствала за целево финансиране от Министерски съвет за рехабилитация и на съществуващата велоалея Казанлък – Крън.

В проекта на Бюджет на Община Казанлък за 2019 г. се предвижда преасфалтиране на участъци от съществуващите велоалеи Казанлък – Овощник и Казанлък Бузовград.

Все повече хора използват изградената преди 2 години велоалея Казанлък – Енина, което затвърждава усилията на Община Казанлък да продължава да работи за по-чист въздух и околна среда като приоритети.