Напредва строителството на велоалеята Крън – Шипка

Най малките велосипедисти нямат търпение и вече активно ползват още незавършения път.

Велоалеята между градовете Крън и Шипка е един от най-важните обекти по големия проект „Светът на траките.“ новата велоалея, с дължина близо 7 км и е финансирана с 1 920 384. 67 лв. в рамките на проект BG16RFOPOO1-6.002.0002 „Светът на траките“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Според заложените срокове в договора, пролетта на 2021 година ще посрещнем с изцяло нова велоалея.

Наред с изграждането на велоалеята, като алтернативен транспортен достъп до новия туристически комплекс не спират и дейностите по съхраняване на тракийското наследство, Извършват се строителни и реставрационни дейности по съхраняване на тракийската гробница „Оструша“.

Предстои изграждането на самия атракцион „Светът на траките“ Строителните обекти ще играят съществена роля в многофункционалния туристически комплекс, замислен като атрактивен „портал“, който обединява всички гробници в Долината на тракийските царе.

По време на обиколката по строителните обекти екипът ни стана свидетел на грижата, която се полага за почистването и обезопасяването на вече изградената велоалея до с. Енина.

loading…