Несполучлив опит за скандал

Отговор на питане на „БСП – Лява България“ в Казанлък, зададено от общинския съветник Пламен Караджов, във връзка с това, кои имоти са продадени по реда на ЗПСК, колко земеделска земя и какви имоти – общинска собственост – ДМА от ГПУРИОС са продадени, опасни по квадратура, сума и купувач за периода 01.01.2012 – 31.12.2018г.:
Годишната програма за управление разпореждане с общинска собственост е ПУБЛИЧНА и се приема с решение на Общинския съвет, в който и съветниците на „БСП – Лява България“ членуват и всяка продажба се извършва само след решение на Общинския съвет, в което и съветниците на „БСП – Лява България“ са участвали или са гласували. Всички договори за продажба на недвижими имоти са на разположение В Общинския съвет, в който членуват и съветниците на „БСП – Лява България“.
Всички тези договори се разглеждат от “Комисия за противодействие на корупцията и за упражняване на текущия и последващ контрол върху актовете и договорите”, а неин представител е г-жа Теодора Иванова, един от общо 5-те общински съветници на „БСП – Лява България“
Автор на питането е общинският съветник от Пламен Караджов на „БСП – Лява България“ в Казанлък
Силно тревожен е фактът, че явно и председателят на “Комисията за противодействие на корупцията и за упражняване на текущия и последващ контрол върху актовете и договорите” не може да отговори на своите колеги на поставения въпрос и се налага групово да се обърнат за разяснения какво работят по темата към Кмета?!

Това заяви Кметът Стоянова пред вестник “Искра”.