Николай АЛЕКСАНДРОВ: Да бяхме дали парите на читалище „Искра“ и да млъкнем вече

„ Методиката за разпределение на читалищната субсидия, която е изработена за читалищата на територията на община Казанлък в момента е най – адекватна на страната, коментира Николай Александров, председател на Комисията за разпределяне на субсидията.

–  Интерес към нея е проявен и от Министерство на културата, тъй като по закон няма утвърдена методика. Комисията се опитва да прецизира непрекъснато тази методика. Надявам се догодина субсидията да бъде още по – справедливо разпределена.”

В този смисъл Николай Александров заяви, че в Комисията е постъпило писмо от НЧ „ Искра”, с което се иска цялата тази сума от 42 хил.лв., като двата културни проекта, за които читалищните дейци считат, че имат основание да я поискат са Фолклорен ансамбъл” Искра” и наскоро стартиралият проект „ Бабс БГ”. Писмото е адресирано до кмета и е сведено до знание на комисията, която разпределя средствата. Като неин председател Александров коментира: „ За мен е изненадващо, защото никъде в нашите документи не е указано, че едно читалище ще вземе тази сума. Ако беше така, то по – добре беше да я дадем предварително на „ Искра” и да не занимаваме Общината, да изпада в положение да се обяснява точно какво ще финансира. Считам, че читалище „ Искра” има право да поиска тези средства срещу качествен продукт, който способства за издигане нивото на културата в община Казанлък. Аз съм председател на НЧ „ Възродена Искра” и нашето читалище също ще кандидатства с няколко проекта за тези средства. Но искането на сумата само от едно читалище, за мен е некоректно и необосновано. 11 водещи специалисти с необходимото образование работят в НЧ „ Възродена Искра”, от които методиката покри едва пет и половина. Ако трябва да има някой сърдит от разпределението на средствата, то това е „ Възродена Искра”, но не считам, че като хора, които сме в една сфера трябва да постъпваме така. Читалище „ Искра” също ще получи част от сумата от 42 хил.лв., но кога, за какво и в какъв размер е въпрос, който ще реши Общината, ние сме делегирали тези права на Община Казанлък.”