Община Казанлък има готовност да подкрепи социално слабите граждани и местния бизнес

Община Казанлък предвижда значителни антикризисни мерки, които да подпомогнат социално слабите граждани и местния бизнес да преодолеят създалата се икономическа ситуация в следствие на борбата с разпространението на COVID-19.

Това каза кметът на Община Казанлък Галина Стоянова. Тя подчерта, че към месец март изпълнението на приходната част на Бюджета на Общината спрямо плана е 19 процента. За същия период през 2019 година изпълнението е 23 процента. Този спад се наблюдава за последните 10 месеца.

В първите три работни дни от месец април приходите в Бюджета на Община Казанлък намаляват с 47,61 процента. „Очакваме, че в април и май ще спадат драстично. Въпреки това във връзка с покриване на разходите по пакета от антикризисни мерки, предлагаме преструктуриране на разходната на част набюджета за 2020 година“, каза още Стоянова.

Общата прогнозна сума за покриване на пакета от антикризисни мерки от бюджета на Община Казанък възлиза на 248 хил.800 лева, като в нея не са включени средствата от търговските обекти при евентуалното им двумесечното освобождаване от такса „Битови отпадъци”, след решение на Общинския съвет.

В тази връзка Стоянова поясни, че средствата могат да бъдат осигурените от фонд „Резерв”, съгласно Закона за защита при бедствия – 100 хил.лв., от предвидената субсидия към Фондация „Чудомир” за „Чудомирови празници” в размер на 20 хил.лв., както и намаление с една четвърт на културния, международния и туристически календари на Община Казанлък с 58 хил.лв. и намаление на издръжката на детските градини със 71 хил.лв. от параграфите вода, горива и енергия.

Още информация във видеото: