Община Казанлък продължава да изпълнява Инвестиционната си програма за 2020г.

Община Казанлък продължава да изпълнява ангажиментите си в рамките на Инвестиционната си програма за 2020 година и във време на извънредното положение, в което се намираме, каза заместник-кметът по строителство Даниела Коева. Тя поясни, че основно се изпълняват обекти, които са с външно финансиране.

Коева подчерта, че Инвестиционната програма стартира с изпълнение на обекти по населените места за подобряване асфалтовата настилка на улици, които са за преасфалтиране.

Те са финансирани от Правителството с постановление на Министерски съвет от края на 2019 година: „Средствата бяха получени след искане от страна на кмета още в края на миналата година, но тъй като условията за реализирането на този вид дейности не бяха подходящи, затова те стартираха тази година.“ Средствата са на стойност 427 хил.лв.

Два от обектите вече са изпълнени, това са улици в селата Копринка и Ясеново. В момента се ремонтират улици в Крън.

Такива планирани дейности предстои да започнат в селата Кънчево, Долно изворово, Хаджидимитрово, Шейново, Бузовград. Има и заложени средства за подобряване на състоянието на пътя към връх Бузлуджа, който е част от общинската пътна мрежа.